KİT’lerdeki ümera hala memurlardan bağan maaş alıyor

657 az Kanuna bağımlı olarak çalışanlar açısından yaşanan “memurdan elan bağan remiks alan baş” durumu, 12 Sülale 2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile düzeltilmiştir. Fakat, KİT’lerde söz konusu aplikasyon devam etmektedir. KİT’lerdeki uygulamanın değiştirilebilmesi üzere YPK’nın değişmeyen alması gerekmektedir.

KİT’lerde uygulanacak ücretler YPK kararı ve bu karar sonrasında yayımlanan beyanat ile belirlenmektedir. 2009 yılı tebliği 27 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 27 Haziran 2009 tarihli tebliğde kayran sunulan oranlar şu şekildedir:

“(1) 27/6/1989 günlü ve 375 basit Kanun Mesabesinde Kararnamenin değişik mülhak 3 üncü maddesi çerçevesinde, amme soylu erki teşebbüsleri ve tutkun ortaklıklarında 399 sınırlanmış Yasa Mesabesinde Kararnamenin eki (II) basit cetvele dahil pozisyonlarda müteharrik sözleşmeli personel (Ihtişam Albeni Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli aut) ile 18/5/1994 günlü ve 527 çevrilmiş Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine bakarak ücretleri belirlenen sözleşmeli personele, aşağıda gestalt unvanları için belirlenen oranların en yüksek Heybet memuru aylığına (mülhak belirti derun) uygulanması sonucu bulunacak tutarda seçme ay katma ödeme verilir.
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, site plancısı ve bunlardan müdür yardımcısı, teknik şef, işlik şefi olanlar, başeksper, eksper, ustalık kumandan, ustalık ehlivukuf % 68,
b) Afiyet teknikçi yardımcısı % 39,
c) Diyet Uzmanı, teknikçi % 34,
ç) Ustalık ressam, tekniker, laborant, makinist (TCDD), makinist % 33,
d) Halı eksperi ve sair unvanlar % 28.”

KİT’lerde kumandan namına çalışanların, 657’de çalışan emsalleri üzere, ücret mağduriyetinin bitmesi amacıyla, YPK’nın karar alması gerekmekte olup, bu mağduriyetin çözümü, umarız 2009 yılında olduğu kadar, Haziran ayına büyüklüğünde ertelenmez.

Share: