Sözleşmeli personel askere giderken ücretini brüt miktar üzerinden mi ansız öder?

Sözleşmeli personel yerine fariza yaparken, askerlik hizmetini fethetmek için görevden ayrılanlar, görevde olunmayan döneme ilgilendiren ücretlerini net hacim üzerinden değil brüt cirim üzerinden kafasız öderler.

ISTIFHAM: Kontratlı öğretmenim. 02/07/2019 tarihinde bedelli askeriye üzere görevimden ayrıldım. Ay ortasında görevden ayrılmam sebebi ile 02/07/2019 ve 14/07/2019 tarihleri beyninde görevde olmayacağımdan bu tarihleri havi maaşımı mülk müdürlüğüne mankafa bitmek üzere kaza milli eğitim bilimi müdürlüğüne gittiğimde bana muktezi işlemlerin maaşımın brüt tutarı üzerinden yapılacağını söylediler. Ancak bazı illerde bu işlemleri maaşın kemiksiz tutarı üzerinden yapıldığını öğrendim. konu ile ait araştırma yaparsanız sevinirim

YANIT: 657 dar Şevket Memurları Kanunun 4/B maddesine bakarak kontratlı istihdam edilen personelin almış olduğu mahiye ücretinde hoşgörüsüz ödeme ile ilişik yerine;

6.6.1978 sıra ve 7/15754 sınırlanmış Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın 11 uncu maddesinde;

“Ödemeler herhangi bir kamer başında evvelce yapılır. Ay sonundan geçmiş ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine bakarak aylık bağlanması veya ölüm cihetiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, küsurat günlere düşen ödemeler direkt geri alınır.” düzenleme düz almaktadır.

Ancak, aşkın ödenen ücretin anlayışsız alınması karşı ilgili Esaslarda özel ayrımsız aranjman vadi almadığından genel aranjman adına Hazne ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 16 Kânunuevvel No’lu Kişilerden Alacaklar Umumi Tebliğe bakarak prosedür yapılması gerekmektedir.

söz konusu Genelgeye bakarak can borcu çıkarılacak hacim amacıyla hesaplamalar; brüt sevap üzerinden ödenen ücret kalemler, alması müstelzim tutar ve ayırt kendisine düzenlenmiştir. Bu nedenle aşkın ödenen ücretin kavrayışsız alınmasında brüt ücretin dikkate alınması yönündeki uygulamanın makul olduğunu değerlendirmekteyiz.

Share: