Psikiyatriste gitmenin memuriyete etkisi peki mu?

Psikiyatriste revan benzeri memurun görevine son verilir mi? Yahut bu vazifeli ne durumda özürlü memur statüsüne alınır. Bu yazıda, bu soruların cevaplarını vereceğiz.

Istifham: Ego memurun. Psikyatriste gittim, bana anksiyete teşhisi kondu. Memurluğum tehlikeye girer mi?

Karşılık: Çoğu can ruhsal rahatsızlıklar sebebiyle tetebbu olmaktan çekinmekte ve rahatsızlığını kamuflaj eğilimi göstermektedir. Çevrenin vereceğini düşündüğü hırçın reaksiyon algısı bu duruma kat açmaktadır. Özge taraftan ise adetçe bir iki birlikte olsa psikolojik sorunlarını bir kalkan kendisine kullanıp, bastırık almaktan savuşma eğilimi gösterenler birlikte bulunmaktadır.

657 sınırlanmış Kanunun 48. maddesine göre akıl hastalığı yerine rapor edilen psikolojik rahatsızlıklar özürlü statüsünde personel alımlarında bire bir sorun oluşturmamaktadır.

Normal statüdeki işyar alımlarında bu türden rahatsızlıkların dava oluşturması ancak rahatsızlığın görevin sürekli yapılmasına engel oluşturması halinde hezel konusudur.

Bu genişlik Kanunun 48. maddesinde “53 üncü özellik hükümleri gizli var olmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına bariyer olabilecek psikopati azalmak.” şeklinde anlatım edilmiştir. Bap hükmüne bakarak rastgele tür psikopati değil, yalnız görevin sabah akşam yapılmasına bariyer olabilecek nitelikteki rahatsızlıklar vazifeli olmaya bariyer görülmüştür.

Memuriyete atanma koşulu namına aranan bu şartın görevdeki memurlara etkisi ise Kanunun 98. maddesi bağlamında ortaya çıkmaktadır. Memurluğa alınma şartlarından rastgele birini taşınmadığının bilahare anlaşılması veya memurluk sırasında bu şartlardan rastgele birinin kaybedilmesi memuriyeti sona erdiren esbap ortada sayılmıştır. Bu düzenlemeye bakarak memuriyette iken “görevini temelli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığıortaya çıkanların görevine akıbet verilmesi gerekecek midir? Bu soruya vericelcek yanıt yararlı şeklindedir.

Engelli statüsünde vazifeli alımlarında bu şart aranmadığına ve memuriyete özürlü statüsünde girmemekle gelişigüzel sonra engelliliğe ait esenlik müesses raporu ile yüzde 40 ve daha eğin engelli olduğu ortaya çıkanlar kurumlarca yüzdelik 3 oranındaki kontenjana dahil edilerek engelli statüsü kapsamına alındığına göre memuriyete akıbet verilmeyecek, bu durumdaki personel engelli istihdamı kapsamına alınacaktır.

Erişkinler İçin Mânialı Değerlendirmesi Karşı Talimatname eki Engel Oranları Klavuzunun Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar bölümünde anksiyete bozukluğu tedavi ile düzelen tipte ise engel oranı verilmemekte, otama ile kısmen düzelen nitelikte ise yüzde 20, tedavi ile düzelmeyen nitelikte ise yüzdelik 40 engel oranı verilmektedir.

Burada bahsettiğimiz örnekler dudak örnekler olup, çoğu ruhsal sayrılık görevin devamlı yapılmasına bariyer oluşturacak mahiyette olmadığından, böyle olsa bile bu durumdakilerin mânialı kontenjanına karışma edilmesi olabilir olduğundan kişinin memuriyeti sona erdirilemeyecektir.

Ruhsal rahatsızlıklar da karışma cümle sağlık sorunlarının memuriyetin sona ermesine kez açması bir tane benzeri durumda bayram konusudur. “Azamet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Çor ve Refakat İzinlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Talimatname”mağara 6. maddesine göre, hastalık cihetiyle verilen raporlara güvenerek mergup hastalık izinlerinde uzun devamlı tedaviye gerekseme gösteren hastalıklarda toplamda 36 kamer, sair çor hallerinde toplamda 24 aylık müddet böylecene iyileşme sağlanamaması halinde hayat üzerine emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.

Özge taraftan, idarelerin 657 sayılı Kanunun 76. maddesine göre memurları görev ve unvan eşitliği gözetmeksizin aynı sınıfta yahut ayrımlı sınıftaki benzeri kadroya nasıp yetkileri bulunduğunu, hastalığın kâin unvanda görev yapmasına engel olduğunu düşündüğü durumlarda idarenin memuru bulunan unvanından alarak bedel dereceli bambaşka benzeri kadroya atayabileceğini açıklamak isteriz. Ancak idarenin her işlemi kabilinden bu üstelik şiddet denetimine bağımlı olacaktır.

Share: