Adıyaman Üniversitesi tıpkı ilanı elan sınırlandırdı

Adıyaman Üniversitesi, analog programların farklı fakültelerdeki mezunlarına müracaat imkanı verilmesi konusundaki YÖK’ün uyarısına karşın hatalarına devam ediyor!

Hatırlanacağı amacıyla, 18 Eylül 2020 tarihli yazımızda, Adıyaman Üniversitesi tarafından sunulan öğretim yardımcısı ilanında “İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Lisans mezunu doğmak, Tarım Ekonomisi alanında Faziletli lisans yapmış doğmak” şartı aranarak, değişik fakülte çatısı altında İşletme mezunu olan kişilerin başvurularına imkan verilmediğini, bu konu üzerine YÖK eliyle çok kısa müddet önce vahim aynı ikaz yapıldığına ilgi çekerek ilanın düzeltilmesinde kâr olduğunu gündeme getirmiştik.

Bu sorunun düzeltilmesini beklerken, tıpkı üniversite başka tıpkısı kadroda YÖK’ün uyardığı konunun tersine her an, bire bir ilanı elan sınırlandırdı. Besni Iz Yüksekokulu Bilgisayar Kullanımı Bölümü Bilgelik Yönetimi Programı özel şartı “İŞLETME FAKÜLTESİ MEZUNU GIRMEK. İnternet Enformatik Teknolojileri Yönetimi alanında faziletli lisans yapmış almak. Uzaktan Terbiye alanında çalışmalar yapmış doğmak.” değiştirilmiştir.

İlanın düzeltilmiş haline göre değerlendirirsek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi çatısı altındaki sair programlardan mezunlar bu kadroya müracaat yapamamaktadır. Söz Gelişi, İşletme Fakültesi çatısı altındaki İşletme bölümünden mezun olan benzeri dirilik bu kadroya başvura yapabilmekte, fakat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunu aynı eşdeğerliğe ve unvana erbap olmasına karşın başvurma edememektedir. YÖK’ün ilgi çektiği gibi bu kapsam teadül ilkesine münhal tehalüf dokuma etmektedir.

Özge taraftan, İnternet Enformatik Teknolojileri Yönetimi alanı dahi temas hangi kadar istihdam edileceği programla ahenktar olsa da, vazıh töz araştırmalarına bakarak sadece Afyon Kocatepe Üniversitesinde bulunmaktadır. Bu nedenle, ilana akıbet merhale merbut bir referans olabileceği gözden kaçmamalıdır.

Bu bağlamda, lüzum Saymanlık ve Algı Uygulamaları programında gerekse Vukuf Yönetimi Programında ilan edilen Öğretim Yardımcısı kadrolarının Adıyaman Üniversitesi eliyle tekrar gözden geçirilmek kanalıyla geniş bir katılıma imkan verecek şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

Share: