Laborantlar, filli hizmet zammından yararlanabilir mi?

Laborantların filli bakım zammından yararlanabilmesi amacıyla, 1219, 6283 ve 6197 basit Kanun kapsamında esenlik iz mensubu olması ve kayırıcı sağlığı için koruyucu, canlandırma, otama ve rehabilite edici hizmetlerde çalışması gerekmektedir. Bu iki şartın alay malay sağlanması gerekmekte olup, laborantlar iki şartı rappadak taşımadığı üzere fiili hizmet zammından yararlanamamaktadır.

3/8/2018 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 7146 dar Kanunla, sağlık personeline fiili bakım zammı gelmiştir.

Kanunda yer kayran egemenlik uyarınca, fiili bakım zammından yararlanacak personelin, 1219, 6283 ve 6197 basit Kanun kapsamında esenlik iz mensubu olması ve adam sağlığı için apotr, canlandırma, otama ve rehabilite edici hizmetlerde çalışması gerekmektedir.

Bu hizmetlerin neler olduğu ise Esenlik Bakanlığınca, 15/8/2018 tarihinde, SGK’ya deklare ve SGK marifetiyle HİTAM’da yayımlanmıştır.

Bire Bir laborant, fiili bakım zammından yararlanabilmek amacıyla, SGK’ya başvurmuş ancak SGK; 1219, 6283 ve 6197 az Yasa kapsamında sağlık patika mensubu tevessül etmek ve kayırıcı sağlığı amacıyla koruyucu, kişileştirme, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde işlemek şartının ikisini ansızın taşımadığı için talebi reddetmiştir.

İŞTE SGK’NIN YAZISI

Share: