ÖĞRETIM YARDIMCISI, bekleme süresine bağımlı peki mu?

ÖĞRETIM GÖREVLISI 657 mahdut kanuna tabi kadroya ilişik kanunda belirtilen süreye ilişkin olmaksızın memurluğa alınabilirler.

Üniversitede öğretim yardimcisi namına çalışmaktayım. Kişi isteğim ile görevden ayrılmam durumunda 657’e tabi kadrolara atanmam üzere beklemem gereken tıpkısı müddet var mı ya bile incizap ettikten bilahare hemencecik atanıp göreve başlayabilir miyim?

2914 basit Yüksek Tedris Personel Kanununun “Tedris elemanlarının sınıflandırılması” başlıklı 3 üncü maddede tedris elemanlarının; profesör, doçent, apotr doçent, öğretim yardimcisi, lektör, asistan ile ehlihibre vasıta ve eğitim bilimi-talim planlamacılarından oluştuğu belirtilmiştir. Siz da bu kanuna tabisiniz.

657 mahdut Kanuna tabi olarak çalışmakta olanların görevden ayrılmaları yerinde evet birlikte meslekten çıkarılmaları yerinde beklemeleri müstelzim süreler düzlenmiştir. Buna göre DMK’nın 97. maddesinde; “Memurlardan finansal ve cezai sorumlulukları hafi durmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına makul olarak memuriyetten çekilenler altı kamer geçmeden,
B) Bu Kanuna bakarak çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar ayrımsız sene geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılmış zorunluluklara uymayanlar 3 sene geçmeden,
D) 96 ncı maddeye çap akım edenler hiçbir surette,
Ululuk memurluğuna alınamazlar.”

hükmü bulunmakta olup, bu buyruk. hemen 657’e bağımlı adına çalışmakta olanlara ilişkindir.

2914 sınırlanmış Faziletli Öğretim Personel Kanuna tabi namına çalışmanız sebebiyle görevinizden ayrıldıktan sonradan değme hangi tıpkısı süreye tabi olmaksızın atamanız yapılabilir.

Share: