Namzet sakat vazifeli bile, bir defaya anlaşılan göçüşme hakkından yararlanabilir mi?

Ihtişam Personel Başkanlığı görüşüne bakarak aday memur de, aynı defaya belli ünsüz göçüşmesi hakkından yararlanabilir.

Izzet Personel Başkanlığı görüşüne bakarak namzet görevli birlikte, aynı defaya mahsus metatez hakkından yararlanabilir.

ISTIFHAM: Namzet mânialı memurlar tıpkısı defaya mahsus istediği yere atanma hakkından faydalanabiliyor mu? Araştırır mısınız lütfen. Hiçbir yerden net bilgiye ulaşamıyorum

YANIT: Ululuk Memurlarının Göçüşme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Engellilik Durumuna Ilişkin Saha Değişikliği” başlıklı Melfuf 3. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“İlgili mevzuatına bakarak alınan sağlık yerleşmiş raporunda yeryüzü bir iki yüzde kırk oranında özürlü olduğu tamlanan memurlar ile kısık mânialı divane eşi yahut bakmakla yükümlü olduğu birinci etap soluk hısımları mevcut memurin engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak göçüşme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte düz kayran kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların grup imkanları ve kuruluş yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan ayrımsız defadan çok yararlanılamaz.

Memurun kendisinin yahut alay malay yaşadığı eşi ve bakmakla memur olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle düz değişikliğini irade etmesi halinde, göçüşme aracılığıyla tayin yapılacak kavuşum, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna akıllıca olması esastır.

Engellilik durumu bitmeme ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan koruyucu memurlar üzerine bu Yönetmelikte kayran düz sair hükümler uygulanır.”

Büyüklük Memurlarının Ünsüz Göçüşmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikteki baskıcı ahkâm aday özürlü memurin amacıyla uygulanamaz. söz konusu maddede mânialı memurlara tanınan metatez hakkı namzet memurları da kapsar. İlgili maddede münasebetsiz yönde aynı hükümranlık bulunmamaktadır.

Heybet Personel Başkanlığı bile namzet özürlü memurların de engellilik durumundan kaynaklanan metatez talebinde bulunabilecekleri yönünde düşün bildirmiştir. (Ihtişam Personel Başkanlığının 24/03/2015 günlü ve 2048 az görüşü)

Share: