Afiyet Bakanlığından yer içi nasıp genelgesi

Afiyet Bakanlığı 5 ve 6. bakım bölgelerinde düzentileme sürelerine sınırlı namına elan üst bölgelere atanma imkanı veren maddeyle ilişkin Genelge yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2 Mart 2018 tarihinde yönetmeliği değiştirmişti. Tıklayınız.

Yönetmeliğe eklenen 31/A maddesiyle, 5 ve 6. bakım bölgelerinde 1 ila 6 sene ortada caba görev yapanlara birinci bakım bölgesindeki illere atanma hakkı verilmişti.

Vekillik bu düzenlemenin lacerem uygulanacağıyla ilişkin olarak Sirküler yayımladı.

Genelgeye bakarak, 31/A kapsamındaki atamalar yer emrine yapılacaktır. İl emirine alınan personel öncelikle ilçelere atanacaktır. İlçelere atanan personel ise 1 sene görev yapmadan el merkezine atanmayacaktır.

İŞTE BAKANLIĞIN 22 MART 2018 TARİHLİ GENELGESİ

Bilindiği üzere 2/3/2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Nasıp ve Ünsüz Göçüşmesi Yönetmeliği’nde yapılan ayrım ile mezkûr Yönetmeliğin 31/A maddesi gereği personelin mücahede süresine sadık adına 5 inci ve 6 ncı bakım bölgesinden daha art bakım bölgelerine ve 20 nci maddesi gereği Heybet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan hekim, ehlivukuf hekim ve canip kayırıcı uzmanlarının ise özel sektörde çalışan eşlerinin bulunduğu yere atanmalarına imkan sağlanmıştır.

Personelin bakım bölgeleri, hizmet grupları arasında ve el içerisinde bakım gerekleri de dikkate alınarak, adaletli ve kararlı dağılımın sağlanması üzere;

a) Esenlik Bakanlığı Nasıp ve Göçüşme Yönetmeliği’nin 31/A maddesi kapsamındaki atamalar ile mazeret atamaları Bakanlıkça ülke emrine yapılacaktır.

b) Bu kapsamdaki personelin görev yerleri mülk müdürlüklerince belirlenecektir. Mezkûr Yönetmeliğin 31/A maddesi kapsamında diyar emrine atanan personel ile aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü layıkıyla atanan hekim, bilirkişi doktor ve taraf kayırıcı uzmanların il içindeki atamaları öncelikle ilçelere, ilçelerde ölçün kol mevzuatına göre meyan bulunmaması halinde yer merkezlerine yapılacaktır.

c) Bu kapsamda ilçelere atanan personelden, keyif ve fert güvenliği mazeretine kapalı düz değiştirmeleri dış girmek için atandıkları yerde ayrımsız sene süre ile görev yapmayanların diyar merkezlerine atamaları yapılmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle irade ederim.

Share: