Mecburi Polsan üyeliği, bozuk memurları kapsıyor mu?

7146 çevrilmiş Kanunla getirilen mecburi Polsan üyeliği, 28 Boşluk 2018 öncesinde EGM kadrosunda göreve başlayanları kapsamamaktadır.

Polis sandığı (Polsan), 3201 sayılı Inanma Teşkilatı Kanunu’nun 90. maddesinde düzenlenmiştir.

1960 yılında yapılan aranjman gereğince, Güven Genel Müdürlüğü kadrosundan mahiye alanların kuma olabildiği Polis Hizmet ve Yardım Sandığı kurulmuştur.

28 Antrakt 2018 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Kanunla, sandığın düzenlendiği 90. maddeye şu hükümranlık eklenmiştir:

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Itimat Umumi Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurin görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır.”

Bu yön ise, Kanunun yürürlük hükmü gereğince, 28 Çatlak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre;

1- Zorunlu Polsan üyeliği vakit kaybetmeden 28 Mabeyin 2018 tarihinden bilahare Inanma Umumi Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayanları kapsamaktadır.

2- 28 Fasıla 2018 tarihinden geçmiş Güven Umumi Müdürlüğü kadrosunda göreve başlamış olanlar, sandığın mecburi üyesi yapılmayacaktır.

3- Düzenleme, hoppadak polis güçleri memurlarını değil, Güven Umumi Müdürlüğü kadrolarına 28 Antrakt 2018 tarihinden sonra atanacak parçalanmamış hizmet sınıfındaki memurları kapsamaktadır.

Share: