ASISTAN alımında lisans intaç notu şartı koyulabilir mi?

Marmara Üniversitesinin araştırma görevlisi alımında lisans bitirme şartı koyması ilgilendiren mevzuata göre cins değildir!

Şevket ve nakit yükseköğretim kurumlarında asistan istihdamı, 09 Son Teşrin 2018 tarihli ve 30590 sınırlanmış Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Methal Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Için Yönetmelik”te yer kayran hükümlerine makul namına yürütülmektedir.

İlgili yönetmeliğin “Umumi şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Yönetmelik kapsamındaki tedris elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sınırlanmış Oran Memurları Kanununun 48 inci maddesinde tamlanan şartları atmak,

b) ALES’ten yeryüzü az 70, Yükseköğretim Oturmuş vasıtasıyla kabul edilen merkezi yabancı açar sınavından en beş altı 50 fakül yahut eşdeğerliği akseptans edilen bire bir sınavdan bu fakül muadili bir puan almış görünmek gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin yöre değerlendirme ve sonuncu yorum aşamalarında ALES puanı 70 kendisine akseptans edilir.” hükümleri meydan almaktadır.

Mezkür Yönetmeliğin “Özel Koşullar” başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; “Cesamet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli faziletli lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi atılmak şartı aranır.” ifadesi bulunmaktadır.

Umumi ve özel şartlara ilave adına, ilgilendiren Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Çığır yüksekokullarının Yükseköğretim Müesses yoluyla belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim yardımcısı kadroları hariç atılmak üzere üniversite ve efdal uygulayım bilimi enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve ecnebi komütatör fakül barajlarının üstünde aynı puanı asgari nokta yerine belirleyebilirler.” hükme bakarak yükseköğretim kurumları umumi şartlarda güzeşte ALES (en birkaç 70) ve yabancı şalter (bildirme bir iki 50) puanlarını senato kararıyla terfi yetkisini haizdirler.

Örneğin, A üniversitesi B fakültesi C bölümü D anabilim dalı araştırma görevlisi kadrosu ilanında ALES nokta şartı 80’e, ecnebi vasıta puan barajını ise 90’a yükseltilmek yoluyla başvuru alınabilmektedir. Bu puanın altında olan adayların başvurusu ilişik mevzuata göre tür olamamaktadır. Kalifiye araştırma görevlisi istihdamının yönetmeliğe göre rüçhan belirleyici unsuru ALES ve ecnebi çevirici olduğu üzere üniversitelere hakeza tıpkı yetki tanınmaktadır.

Mavera yandan, 09 Kasım 2018 tarihinden itibaren ilanların kontrol ve denetim yetkisi külliyen üniversitelere bırakıldığı üzere yükseköğretim kurumlarının yöneticilerinin yönetmeliğe akla yatkın olmayan örnekler gerçekleştirmek konusunda haddinden fazla idareci olduğunu bire bir süredir sizlerle paylaşıyoruz. Bu nöbet, asistan alımında yaratılan yeni ayrımsız örneği Marmara Üniversitesi özelinde sizlerin bilgisine sunalım.

bahis konusu yükseköğretim kurumu tarafından 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de Marifet-Yazın Fakültesi Ruhsal Bölümü için 1 (ayrımsız) asistan kadrosu car edilmiştir. İlan özel şartı namına; “Psikoloji yahut Ruh Bilimsel Müşavirlik ve Kösemenlik Bölümlerinden birinden Lisans mezunu girmek. Ruh Bilimi yahut Ruhsal Müşavirlik ve Delalet Bölümlerinden birinden Tezli Erdemli Lisans yapıyor kalkmak. YÖK’ün akseptans ettiği Ecnebi Araç Sınavlarından birinden 95 yahut eğin puan kabul etmek. Lisans kat notu 3,5 yahut gövde koyulmak.” belirlenmiştir.

Yukarıda saha verdiğimiz yönetmelik hükümlerine bakarak, oran ve para yükseköğretim kurumları ALES, ecnebi vesile ve lisansüstü yetişek şartı dış gelmek amacıyla asistan ilanlarında lisans itmam nokta/sayı farkı şartı belirlemeye ve bunu birlikte 3,5 seviyelerine yükseltmeye çıkışlı değildirler. Yükseköğretim Oturmuş üniversitelere tedris elemanı ilanlarında lisans intaç kriteri yolmak amacıyla izin verse idi, bunu öncelikle ilgilendiren yönetmeliğe kendisi eklerdi.

Ayrıksı taraftan, tabii bu ilan “zata mahsus” değildir. Ülkemizde hele PDR ve Ruhsal alanında çokça efdal seviyede ALES, ecnebi dil ve lisans itmam notuna sahip aday vardır. Burada anlatım etmeye himmet ettiğimiz konu, yönetmelikte lisans bitirme notu şartının koyulabileceğine/yükseltilebileceğine dair çıplak düzenlenmeyen tıpkısı hususla ait adına Üniversitenin sıfır yetkisinden doğacak sonuçların yargıdan dönebileceği hususudur.

Son namına, Marmara Üniversitesinin Veri-Gökçe Yazın Fakültesi Ruh Bilimi Bölümü için zar ettiği asistan kadrosundaki lisans ikmal notu kriterinin, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Talimatname”mağara hükümlerine göre baştan değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.

Share: