Kontratlı personele, eskimemiş ücretsiz cevaz hakkı

Henüz önceki, veladet, genç erkek iktisap ve askeriye nedeniyle kontratlı personele tanınan ücretsiz müsaade hakkına eskimemiş ayrımsız adalet daha eklendi.

Bilindiği üzere, 4/B’ye bağımlı namına çalışan sözleşmeli personele, askerlik, veladet veya döl iktisap halinde, memurlarda olduğu kabilinden, ücretsiz cevaz verilmektedir. Bu durumlarda, kontratlı personelin pozisyonu saklı tutulmakta ve özrün bitmesi durumunda baştan göreve başlamaktadır.

13 Son Teşrin 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre, yurtdışına daima görevle atanan yahut sunu beş altı şeş kamer süreyle yurtdışına eğreti kendisine görevlendirilen eşlerden yağlık üstelik, sözleşmeli personel ücretsiz izne ayrılabilecektir.

İşte 13 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

BAP 1- 6/6/1978 günlü ve 7/15754 çevrilmiş Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eklenmiş 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tevellüt, döl kazanma, işyar veya farklı personel kanunlarına tabi olan eşinin sınırlı dışında daima göreve atanması yahut arz beş altı altı ay süreyle dar dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen kontratlı personelin pozisyonu hafi tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Fakat baştan hizmete alınacak sözleşmeli personelin;
a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle gelişim sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Tevellüt evet de üç yaşını doldurmamış aynı çocuğun eşle gelişigüzel veya münferit olarak yavru edinilmesi veyahut sözleşmeli personel sıfır eşin münferit namına enik edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, mevlit izninin veya zürriyet kazanma zımnında mergup iznin bitiminden itibaren yer geç iki sene; işyar yahut diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin mikro dışında sonsuz göreve atanması veya yeryüzü birkaç şeş kamer süreyle az dışında geçici adına görevlendirilmesi dolayısıyla bakım sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik cihetiyle bakım sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz devir içre baştan istihdam yapılmak amacıyla ayrıldığı kurumuna yazılmış talepte bulunması,
gerekmektedir. Kurumlar, mukayyet talebi izleme fail sunma geç otuz ahit içre ilgilileri istihdam ederler.”

Geçmiş aranjman:

Munzam Bap 1- Baştan Hizmete Alınma
Doğum, evlat iktisap ve askeriye cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilen kontratlı personelin pozisyonu hafi tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda baştan hizmete alınır. Ancak baştan hizmete alınacak sözleşmeli personelin;
a) Sözleşmesinin feshi cihetiyle hisse senedi sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Mevlit ya dahi üç yaşını doldurmamış bire bir çocuğun eşle alay malay yahut münferit olarak zürriyet edinilmesi yahut sözleşmeli personel sıfır eşin münferit kendisine zürriyet edinmesi nedenleriyle bakım sözleşmesini feshedenlerin, tevellüt izninin yahut uşak kazanma zımnında beğenilen iznin bitiminden itibaren sunu geç iki yıl; askeriye cihetiyle bakım sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren sunu geç otuz gün ortamında baştan istihdam yapılmak için ayrıldığı kurumuna yazılmış talepte bulunması,
gerekmektedir. Kurumlar, kayıtlı talebi strateji eden sunu geç otuz çevrim zarfında ilgilileri istihdam ederler

Share: