KİT’lerde almanak cevaz süreleri bittabi hesaplanır?

KİT’lerde yıllık müsaade süreleri şüphesiz hesaplanır? ISTIFHAM: ferah günler… 399 a mecbur bire bir macun kurumunda 1,5 senedir tekniker adına çalışmaktayım. Kamu kurumuna girmeden evvel hususi ayrımsız kurumda 8 yıl(2400 bölüm) gün teknikçi yerine çalışmışlığım var. Vazifeli olduğum ahit özelde çalıştığım günler evre basamak namına verildi ancak almanak izin üzerine tek ayrımsız dimdik vukuf alamıyorum. Acaba almanak cevaz dönme tadat hangi kadar müddet sonra 30 olacaktır. Teknik hizmetler sınıfındayım ve şu an yıllık cevaz ahit sayım 20 gündür. Şu zaman 9 un 3 ündeyim.

Teşekkür ederim. İyi icraat.

KARŞILIK:

Sorunuzdan bire bir amme kazançlı teşebbüsünde 399 basit KHK kapsamında sözleşmeli teknisyen olarak fariza yaptığınız anlaşılmakta. Öncelikle, sözleşmeli personelin aynı kadrosu bulunmadığından tutulan aşama ve derecenin yemeden içmeden tekaütlük açısından asıl teşkil ettiğini belirtmekte üstünlük görmekteyiz. Bambaşka tıpkısı ifadeyle “9 un 3 ündeyim” şeklinde belirttiğiniz mertebe ve dereceniz vakit kaybetmeden tekaütlük işlemlerinizde ehemmiyet taşımaktadır.

İzin hakkının hesaplanmasına gelince, 399 çevrilmiş KHK’nin 21’inci maddesinin birinci fıkrasında “Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 sene karışma) yılda 20 dönme, 10 yıldan çok olanlara yılda 30 gün ücretli müsaade verilir. Almanak müsaade verilmesine anne hizmetin tesbitinde kamu gelgel ve kuruluşlarında sabık fiili bakım süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır.” denilmektedir.

Düzenlemede kategorik buyruk bulunmaktadır. Buna göre kamu gelgel ve kuruluşlarında sabık bakım süreleri ile askerlik sürelerinin toplamı 10 yılı geçtiğinde almanak cevaz hakkınız 30 dönem olacaktır.

Dikkat edileceği üzere hizmet yılı 10 olanlar birlikte 20 bölüm müsaade hakkına sahiptir. Nedeniyle 11’inci bakım yılından dolaşma alanlar 30 zaman müsaade hakkı elde ederler. Yaptıysanız bu süreye askerlik görev süreniz da dahildir.

Share: