PTT İHS Personeline ve KİT Genel Müdürlerine Süper Remiks!

Yapılan yeni düzenlemeyle, yönetim kurulu başkanlarına iki kata kadar yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesinin önü açıldı. Bazen ücretlerin baştan düzenlenmesine dayalı 18/07/2017 günlü ve 2015/T-7 dar Faziletkâr Planlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 gün ve 30130 çevrilmiş Resmi Gazete’dahi yayımlandı.

Bahis Konusu Değişmeyen ile KİT’lerde istihdam edilen ebat dışı personel ile El ve Telgraf Teşkilatı Laedri Şirketi (PTT), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) da istihdam edilen sözleşmeli personelin sevap tavanları belirlendi.

Bunun birlikte KİT umumi heyet üyelerine ödenecek ecir birlikte düzenlemede düzlük aldı.

KİT Umumi Müdürlerine Çift Ücret!

KİT Yönetim Kurulu üyeleri 12 maaş ecir ve 2 skor bire bir tutarda ikramiye almaktadır. Fakat bu aranjman ile “umumi heyet üyelerine açık 2.729-TL’yi, umumi heyet başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri amacıyla belirlenen ücretin 3/4’ünü aşmayacak şekilde Umumi Asamble marifetiyle belirlenen miktarda maaş ecir verilir.” denilmek kanalıyla yönetim kurulu başkanlarına iki kata büyüklüğünde umumi heyet üyelik ücreti ödenmesinin önü açıldı.

DPB’nin sitesinden yaptığı açıklamada ise şu bilgilere düzlük verilmiştir:

Yönetim Kurulu üyeleri amacıyla belirlenen mahiye ücretin dönemler itibariyle kamu görevlilerinin finansal haklarında geçerli artma oranı büyüklüğünde güncellenmiş fos aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Ücreti

2016/2

2017/1

2017/2

2.866,00 TL

2.952,00 TL

3.156,00 TL

Bilindiği kabilinden 233 basit KHK gereği umumi müdürler tıpkısı zamanda dalavere kurulunun başkanı kendisine görev yapmaktadır.

Bu konuda makro benzeri gayrı ayrıntı ise kararın 2016 yılından itibaren uygulanacak olmasıdır. Yani bu durumda genel müdürlere geçmişe çevrik namına gösterişli bire bir ödeme yapılması beklenebilir. Çünkü normal şartlarda seçme yönetim kurulu üyesiyle tıpkısı miktarda ecir almaktalarken yapılan aranjman ile bu iki katına çıkartılmış ve aranjman 2016 yılından itibaren yürürlüğe konulmuştur.

PTT İHS Personeline Ekstra Zam!

YPK Kararı ile PTT sunma efdal sevap tavanı olan TPAO ve BOTAŞ seviyesine yükseltilmiştir. Buna göre personel ücreti 2016 yılı üzere 10.524-TL’den efdal namına belirlenemeyecektir. Bu tutar vazifeli zamları oranında artırılmak suretiyle 2017 yılında birlikte uygulanacaktır.

Kararda “1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki PTT A.Ş.’nin personelinin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına Bünye Umumi Heyet yetkilidir. Fakat, bu şekilde yapılacak artış oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artma sonrası oluşacak ücretin %23,8’ini aşamaz.” denilmektedir.

Buna göre PTT İHS Personeline işyar zamları uygulandıktan bilahare yukarıda belirttiğimiz tavanı geçmemek amacıyla %23.8 oranını geçmemek kaydıyla bindirim yapılması idare kurulunun takdirine bırakılmıştır.

Kayırıcı yönetim haricinde kalan personel amacıyla sevap tavanının yapılacak remiks açısından ayrımsız çizgi oluşum etmeyeceğini değerlendirmekteyiz. Zira PTT İHS Personel ücretleri bu tavanın çok altında kayran almaktadır. Bu durumda PTT Umumi Heyet memur zamlarına ilave olarak %23.8 remiks etme yetkisine sahiptir.

KAPAT X

Başar Gültepe- memurlar.net

Share: