Tedrisat üyeleri üzere devam araç çizelgesi oluşturulabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi tıp fakültesindeki öğretim üyelerine, personel devam kayıt çizelgesi oluşturulabileceğine karar verdi. Ancak kararda, sair öğretim üyelerinin, memurin kabilinden değerlendirilemeyeceğine karar verdi.

Danıştay 8. Dairesi açılan tıpkı davada tedrisat üyelerine devam pusat çizelgesi oluşturulup oluşturulamayacağıyla ait şanlı ayrımsız değişmeyen verdi.

Mahkeme heyeti, tedrisat üyelerinin mesaiye bitmeme üstüne özge kamu görevlileri kadar değerlendirmelerine olanak olmadığına değişmeyen verdi.

Fakat murafaa, tababet fakültesi öğretim üyeleri üzere ayrımlı benzeri değişmeyen verdi. Murafaa, Tıp fakültesi talim üyelerinin akademik faaliyetlerinin beraberinde, afiyet hizmeti sunumu yaptıkları, döner sermaye sermayeden kendilerine ödeme yapıldığı kabil hususları dikkate alarak, tıp fakültesi talim üyeleri üzere personel bitmeme araç çizelgesi oluşturulabileceğine karar verdi

İŞTE MAHKEME KARARI

Share: