Kemer Belediyesi’nde bakir yılın evvel meclisi yapıldı

Kemer Belediyesi Karı kocaoğlan divan toplantısı Tümsekli Şehremini Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. 2023 yılının önceki divan toplantısına Hasan Ali Çevik, Ferhan Dikme ve Hakan Tuncer mazeretlerinden kontekst katılmadı. Komutan Topaloğlu, yılın geçmiş divan toplantısının Tümsekli için şiddetli ve uğurlu olmasını istek ettiğini belirterek, savaşların olmadığı, rahat ve çoğalan ayrımsız sene olmasını dilediğini ifade etti.

Toplantı öncesinde eskimemiş uray binası ile Tümsekli’e yapılması planlanan darülfünun amacıyla mahdut yapılmasıyla ait Kemer Uray Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal aynı lokma gerçekleştirdi. Başkan Topaloğlu, Ahmet Erkal Spor Tesisleri’nde yapılması planlanan kullanılmamış şehremaneti binasının ve Kuzdere Mahallesi’nde yapılması melhuz 6 bin metrekarelik alandaki 300 akak kapasiteli darülfünun yurdunun Kemer’e ömre bedel olmasını murat etti.

Bir eski yılın gelir ve giderleri ile bunlara ilişik adisyon araç ve işlemlerinin denetimi üzere Denetim Komisyonu Üyeleri belirlendi. Komisyona görüş birliği ile Mustafa Bilen, Cumali Afşin, Recep Yılmaz, Ramazan Kal ve İsmail Ağabey seçildi.Kemer Belediyesi’nde yersiz bulunan takım karşılığı sözleşmeli yerine çalıştırılan personellerin 2023 yılı zarfında çalıştırılması düşünce birliği ile akseptans edilirken, çalışanlara ödenecek olan ücretlerin aynı sonraki divan toplantısında belirlenmesi kararlaştırıldı.

Tümsekli Belediyesi norm kadrosunda yapılacak olan değişikliğin görüş birliği ile kabul edildiği toplantıda, hakkıhuzur ücretleri düşünce birliği ile 381 liralık yerine belirlendi. Kemer Belediyesi Zabıta Memurlarına verilecek fazla emek ücreti, görüş birliği ile bin 325 liralık namına kabul edildi. Kemer Şehremaneti Meclisinin 05/05/2022 çağ ve 57 basit kararı ile kabul edilen Antalya ili Kemer ilçesi, Arslanbucak Mahallesi Bölük Dışı Kentsel Düzentileme Alanlarına ilişkin onaylanan Cazibe Hükmü Değişikliği ile ait askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine ilgilendiren mamure yarkurul raporunun ve çekim hükmü değişikliğinin görüşülmesi düşünce birliği ile kabul edildi.

Beycik Mahallesi 222 cezire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 350 parsellere ilişik 1/1000 ölçekli uygulama bayındırlık planı değişikliği oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Kemer Belediyesi 2023 yılı içerisindeki elverişsiz dışı turizm fuarlarına katılacak olan Uray Sedir üyelerinin ve personellerin isimlerinin fikir birliği ile belirlendiği toplantıda, Kemer Belediyesi’nin 16 Mart 2023-18 Mart 2023 tarihleri arasında Moskova’da yapılacak olan Mitt Moskova Turizm Fuarına iştirak sağlaması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Yağmur suyu boşaltma çalışmaları ve yapım işleri kadar Kamusal Hizmetleri atmak amacıyla Türkiye Belediyeler birliğine yapılan mevhibe başvurusu sonucu Kemer Belediyesi’ne teberru edilen Hidromek Bellik 31 Ton Paletli Kazaratar kepçenin belediyeye ahit, tescil ve tören düzeni hizmetlerini tüydürmek üzere Şehremini Necati Topaloğlu ve Bindi Hizmetleri Müdürü Ahmet Altıntaş’a mezuniyet verilmesi düşünce birliği ile akseptans edildi. Kemer Şehremaneti Başbuğ Yardımcısı Zevalsiz Yalım, mevhibe kendisine alınan Hidromek Marka 31 Ton Paletli Kazmaç kepçe ile ilgili ayrımsız tike gerçekleştirildi.

Meclise verilen önergelerde ise Tümsekli’de aile kiralarındaki faziletli artışlar dolayısıyla mecliste tıpkısı karar alınıp lüzumlu mercilere gönderilmesi görüşüldü. Takrir, görüş birliği ile İmar Komisyonu’na gönderme edildi.

Mecliste serencam yerine henüz ilk meclis kararıyla 350 liralık yerine belirlenen ev cüzdanı bedelinin Resmi Ceride yayımlanan kızıl kağıtlar hususundaki eş cüzdanı bedelinin 445 teklik olarak belirlendiği ve Kemer Belediyesi’nin 2023 yılı dirimsel tarifesinde vadi düzlük familya cüzdanı bedelinin değiştirilerek belediyeyi amme zararına uğratmamak için fikir çokluğu ile 500 lira olarak belirlendi. – ANTALYA

Share: