İş sağlığı ve güvenliği programı, acil tıp teknisyenleri amacıyla peş öğrenim sayılacak

Türk Afiyet-Sen’in açtığı sorun sonucunda duruşma ivedi tababet teknisyenleri üzere aksiyon sağlığı ve güvenliği programını mesleksel benzeri peş öğrenim olduğuna değişmeyen verdi. Böylece bölümü bitiren acil tababet teknisyenlerinin ücretlerinde yaklaşık 200 TL artım olacak.

Türk Esenlik Sen’den yapılan kayıtlı açıklamada, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nde fariza yapan Türk Afiyet-Sen üyesi Yunus Yılmaz isimli evgin tababet teknisyeninin, bitirdiği Çukurova Üniversitesi Karaisalı Çığır Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği civar lisans programının mesleksel aynı arka öğrenim sayılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığı başvurunun reddedilmesi konusunda Türk Keyif-Sen aracılığıyla Mersin Ağacı 1. İdare Mahkemesi’nde dava açıldığı belirtildi.

Açıklamaya bakarak, davayı mülaki mahkeme gelişim sağlığı ve güvenliği programının evgin tababet teknisyenleri amacıyla mesleksel ayrımsız peş tahsil olmasına karar verdi. Duruşma, davacının mezun olduğu dal öğrenimin dikkate alınarak intibakının yapılmamasına yönelik işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığına ilgi çekti. Mahkeme, İş sağlığı ve güvenliği programının eğin öğrenim sayılmamasına yönelik işlemi tağyir etti.

Bölümü tüketici ivedi tababet teknisyenlerinin ücretlerinde kısaca 200 TL çoğalma olacağı kaydedilen açıklamada, Türk Esenlik Sen Umumi Başkanı Alemdar Kahveci’nin kararla ait değerlendirmesine dahi vadi verildi.

Açılan sevgili sonucunda mahkemenin, ivedi tababet teknisyenleri için gelişim sağlığı ve güvenliği bölümünün mesleksel tıpkı peş öğrenim olduğuna karar verdiğini tamlayan Kahveci, “Sazak 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı Sağlık Bakanlığı mümasil değişmeyen olarak algılamalıdır. İdareler mahkemelerin peş öğrenimler konusunda verdiği kararları iyi değerlendirmeli ve afiyet çalışanlarını bu konuda mağdur etmekten vazgeçmelidirler. Keyif çalışanlarını peş öğrenimleri bitirmeleri üzere heveslendirme etmelidirler.” dedi.

Share: