Ilişik tazminat, özel bakım tazminatına eklenmemeli

Beceri hizmetler ve esenlik hizmetleri sınıfındaki personele verilen ekleme tazminatı, hususi bakım tazminatına ilave vererek bordroya yansıtan eksiksiz kurumlar kusurlu yapıyor.

Bilindiği üzere, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Afiyet Hizmetleri Sınıfındaki personele kalkınmada rüçhan yörelerde çalışmaları halinde mülhak ödence verilmektedir. Tıklayınız.

Fakat, ek tazminat’ın aylık bordrosunda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Zira ek tazminattan ara yapılmamaktadır. Bu konudaki yanlışlığa evvel dikkat çekmiştik.

Dünkü haberimiz sonrasında, memurlar@gmail.com adresimize yüzlerce andıran geldi. Bu maillerin benzeri kısmında üstelik tekrar bire bir hatayı fark ettik. Bu nedenle tekrar ifşa etmek istiyoruz: Ekleme tazminatın, maaş bordrosunda antrparantez gösterilmesi ve özel hizmet tazminatına ilave edilmemesi gerekiyor.

Konuyla ilişkin namına Muhasebat Umumi Müdürlüğü, 2014 yılında tekmil illeri şu şekilde uyarmıştır:

“1-Melfuf Hususi Bakım Tazminatı
2014/6 sayılı KBS Duyurusuna yapılan ekleme açıklama ile 2014/14 mahdut KBS Duyurusunda; Bazen personel için ödenmekte olan ilişik hususi bakım tazminatlarının (Eklenmiş Hususi Hizmet Tazminatı, Teftiş Tazminatı, Kalkınmada Rüçhan Havza Tazminatı vb.), Değişik Tazminat Hikmet Girişi Formundan girilmesi gerektiği halde Aylık Vukuf Girişi Formunda mevcut Hizmet Ödence Oranı alanında ÖHT puanına eklenerek girildiğinden bahisle, sistemde “74Ek Tazminat (Mıntıka Tazminatı, Ilişik Özel Bakım Tazm. vb)” ödence kodunun tanımlandığı müstahkem ve denetim tazminatı alan bilirkişi, denetmen, kontrolör ve müfettiş v.b. unvanlar için ödenen teftiş tazminatlarının “35Denetim Tazminatı” koduna; Denetleme Tazminatı dışındaki toprak, alım, vahit, düzentileme mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dair adına anne tazminatlara ilave, ek yahut antrparantez ödenen tazminatlar için ise toprak “74Ek Tazminat (Bölge Tazminatı, Ilişik Özel Bakım Tazm. vb)” tazminat koduna girilmesi gerektiği marke olmasına rağmen merkezden yapılan kontrollerde ara sıra personelin bilgilerinin düzeltilmediği tayin edilmiştir.
Bu kişilerin bilgilerinin ivedilikle düzeltilmesi gerekmekte olup, ayrıca konuyla ait adına Bakanlığımız Bütçe ve Finansal Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan “İlave Tazminat” mevzulu düşün yazısı de Anons ekinde meydan almaktadır.”

Kalkınmada rüçhan yörede etkin teknik ve afiyet hizmetleri personelinin maaş bordrosunda şayet Melfuf Ödence adlı tıpkısı satır saha almıyorsa, o bordroda geçersizlik vardır. Bu durumdaki memurların, kurumlarına başvurarak yanlışlığı düzeltmesi gerekmektedir. Bizim tespitlerimize göre, bu geçersizlik ayda 50 teklik henüz birkaç aylık alınmasına illet olmaktadır.

Memurlar.net Aylık Programı üzere tıklayın.

Share: