Tek tabloda, son değişiklikleriyle, memurların izin hakları

Serencam yıllarda yapılan düzenlemeler sonucunda celal memurlarına kullanılmamış izin hakları getirildi. Tamam azamet memurlarının birçok tür cevaz hakkı var ve bunları kimler kullanabilir ? İşte tek tabloda çap memurlarının cevaz hakları…

Akıbet yıllarda yapılan tensikat sonucunda cesamet memurlarına bakir müsaade hakları getirildi. Tamam ululuk memurlarının birçok kabil cevaz hakkı var ve bunları kimler kullanabilir ? İşte bir tane tabloda şevket memurlarının izin hakları…

2011 ve 2016 yıllarında 657’de yapılan ara sıra düzenlemelerle şevket memurlarının izin haklarında koca tadilat oldu. Örneğin, sakat çocuğu olana mazeret izni, refakat izni, annelik izni, evlan kazanma vb.

İzinlerde yapılan değişiklikleri aşağıda yegâne tabloda yayınlıyoruz.

S.NO

İZİN TÜRÜ

KAPSAMI

İZİN SÜRESİ

YASAL

DAYANAĞI

AÇIKLAMA

1

YILLIK

İZİN

657 mahdut Ihtişam Memurları Kanununa bağımlı olan tam amme çalışanları (Öğretmenler dış)

Hizmete bakarak;

1 yıl üzere 20 dönüş

10 yıldan çok hizmeti olanlar için 30 çevrim

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi.

1-Almanak izinler, amirin makul bulacağı zamanlarda, küresel yahut ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

2-Birbirini izleyen iki yılın izni tıpkısı arada verilebilir. Cari sene ile bire bir eski sene aut, geçmiş yıllara ilişik kullanılmayan cevaz hakları düşer.

3-Öğretmenler yaz tatili ile istirahat tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve sair vesile izinleri dışında, antrparantez almanak izin verilmez.

4- Mecburi hallerde bu sürelere azimet ve bölüm için sunu haddinden fazla ikişer ahit eklenebilir.

5- İzne anne ‘hizmet süresinden’, müktesep doğruluk aylığında değerlendirilen süreler ile askeriye süreleri anlaşılmalıdır.

2

SAĞLIK

İZNİ

(Şua İzni)

Hizmeti sırasında ışın etkin ışınlarla müteharrik personel.

30 dönem

657 basit Mehabet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası.

1-Değme sene yıllık izne ilave yerine kullanılır.

3

VESILE İZNİ

(Annelik İzni)

657 sınırlanmış Ihtişam Memurları Kanuna tabi namına görev fail memurlar

16 Hafta

(Veladet öncesi Sekiz+ Mevlit Sonrası Sekiz)

657 çevrilmiş Celal Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası.

1- Çokluk hamilelik durumunda, mevlit öncesi sekiz haftalık annelik izni süresine iki hafta eklenir.

2- Muhtemel mevlit tarihinden sekiz hafta öncesine kadar afiyet durumunun çalışmaya makul olduğunu doktor raporuyla belgeleyen eş vazifeli, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya büyüklüğünde kurumunda çalışabilir. Bu durumda, mevlit öncesinde bu rapora binaen çalışarak çalıştığı süreler veladet sonrası üvey anne izni süresine eklenir.

KAPAT X

3-Doğumun erken gerçekleşmesi cihetiyle, tevellüt öncesi üvey anne izninin kullanılamayan bölümü dahi veladet sonrası üvey anne izni süresine arttırma edilir. Tevellüt öncesi annelik izninin başlaması müstelzim tarihten önceki gerçekleşen doğumlarda ise veladet tarihi ile annelik izninin başlaması gereken devir arasındaki süre veladet sonrası üvey anne iznine ilave edilir.

4-Doğumda veya doğum sonrasında annelik izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine vazifeli olan babaya esas amacıyla öngörülen müddet büyüklüğünde cevaz verilir.

4

MAZERET İZNİ

(Çocuk Iktisap)

657 sayılı Şevket Memurları Kanuna tabi namına fariza eden memurin

8 Hafta

657 basit Heybet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası.

Üç yaşını doldurmamış tıpkı çocuğu eşiyle birlikte yahut münferit namına enik edinen memurin ile vazifeli olmayan eşin münferit kendisine çağa edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teyit edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile cevaz verilir. Bu cevaz beslengi kararı verilmeden evvel çocuğun çalışarak doğrulama edildiği durumlarda de uygulanır.

5

VESILE İZNİ

(Atalık)

657 sayılı Büyüklük Memurları Kanuna tabi adına görev eden eş memurin

10 Gün

657 sınırlanmış Izzet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası.

Memura, eşinin veladet yapması halinde talebi konusunda verilir.

6

BAHANE İZNİ

(Dünyaevi)

657 çevrilmiş Ululuk Memurları Kanuna tabi yerine görev fail memurin

7 Zaman

657 sayılı Oran Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası.

1- Memurun kendisinin yahut çocuğunun evlenmesi halinde isteği konusunda verilir.

2- Kanunda yazmasa bile, dünyaevi izni, memurun tercihine mecbur olarak resmi nikah yahut düğün tarihinden itibaren hesaplanarak verilebilir. Benzer aplikasyon üzere tıklayınız.

7

MAZERET İZNİ

(Ahiret Yolculuğu)

657 basit Devlet Memurları Kanuna bağımlı adına görev özne memurlar

7 Gün

657 sayılı Ululuk Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası.

Memura eşinin, çocuğunun, kendisinin yahut eşinin asıl, cet ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üstüne verilir.

8

MAZERET İZNİ (Ayrıksı Vaziyetler)

657 sınırlanmış Ihtişam Memurları Kanuna tabi kendisine görev fail memurin

10 Ahit

657 basit Heybet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrası.

1- Memura babalık, dünyaevi ve ahiret yolculuğu halleri dışında zorunlu sebeplerde mazeretine sınırlı küresel veya bölümler halinde 10 çevrim müsaade verilebilir. Lüzumlu hallerde öğretmenler aut doğmak için, bir el henüz 10 çevrim izin verilebilir. Bu durumda, bu süreler almanak izinden düşülür.

2- Yıllık cevaz hakkı varken, memura kulp izni verilebilir mi? başlıklı araştırı dosyası için tıklayınız.

9

KULP İZNİ

(Benzen İzni)

657 mahdut Ululuk Memurları Kanuna tabi yerine fariza işleyen kadın memurlar

Mevlit sonrası analık izni bitiminden bilahare;

İlk şeş kamer 3 saat

İkinci şeş ay 1,5 saat

657 çevrilmiş Oran Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası.

1- Benzen izninin hangi saatler ortada ve günde kaç el kullanılacağı hususunda, eş memurun tercihi dikkate alınır.

2– Benzen izni konusunda MEB’in eş görüşü amacıyla tıklayın.

10

BAHANE İZNİ

(Sakat Yavru)

657 az Mehabet Memurları Kanuna bağımlı namına görev eden memurlar

10 Çevrim

657 çevrilmiş Oran Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (E) fıkrası.

1-Memurlara; arz beş altı yüzde 70 oranında engelli evet üstelik kronik hastalığı olan çocuğunun Hastalanması halinde çor raporuna dayalı olarak esas veya babadan hoppadak biri marifetiyle kullanılması kaydıyla verilir.

2-Engelli ya da kronik hastalı olan çocuğun evli olması yerinde eşinin da en beş altı yüzdelik 70 oranında mânialı olması gerekmektedir.

11

BAHANE İZNİ (Benzen İzni Verilmeksizin İlave Üvey Anne İzni)

657 az Fehamet Memurları Kanuna bağımlı namına fariza özne memurin

Birinci Doğumda 2 kamer

İkinci Doğumda 4 ay

Üçüncü Doğumda 6 kamer olmak için günce iş süresinin yarısı

657 çevrilmiş Heybet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası.

1-Çokluk doğumlarda tamlanan sürelere 1 kamer eklenmektedir.

2- Çocuğun engelli doğması veya doğumdan ahir on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

3-Beslengi edinen memurin dahi bu izinden yararlanabilmektedir.

12

HASTALIK

İZNİ

(Uzun Mütemadi Çor Halleri)

657 sınırlanmış Şevket Memurları Kanuna bağımlı namına görev eden memurin

Amansız Hastalık, ince ağrı ve akıl hastalığı kadar teferruatlı kesiksiz ayrımsız tedaviye gerekseme gösteren hastalığı halinde 18 ayak tabanı kadar, farklı çor hallerinde ise 12 aya kadar.

657 dar Ihtişam Memurları Kanununun 105 inci maddesi

1-Memura ince bir müddet tedavi ihtiyacı gösteren hastalıklarda eş hakları korunarak verilir.

2-Memurun hastanelerde yatarak gördüğü tedavi süreleri dahi hastalık izni namına dikkate alınır.

3-Hastalık izni kullanan memurun iyileşememesi halinde belirtilen süreler büyüklüğünde ilave izin verilir. Bu süre ortamında dahi memur iyileşemezse malulen emekliye sevkedilir.

13

HASTALIK

İZNİ

(Bodur Kesiksiz Hastalık Halleri)

657 basit Izzet Memurları Kanuna tabi kendisine görev fail memurin

Tek doktor raporu ile benzeri defada bildirme haddinden fazla 10 dönme, tıpkısı evvelsi raporda hekim tarafından kontrol muayenesi öngörülmüş ise genişlik çok 10 bölüm henüz

Cesamet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Çor ve Refakat İznine İlişkin Asıllar ve Esaslar Karşı Talimatname

1-Benzeri takvim yılı içerisinde yegâne hekim yoluyla verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez. Bu süre geçtikten sonradan verilecek hastalık raporları Afiyet Yerleşmiş yerine tertiplenmek zorundadır.

14

REFAKAT İZNİ

657 sayılı Oran Memurları Kanuna tabi kendisine görev yapan memurin

Refakat izni üç aydır. Fakat lüzumlu görülürse ayrımsız üç kamer elan verilebilir.

Izzet Memurlarına Verilecek Çor Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Asıllar ve Esaslar Karşı Yönetmelik

1-Memurun bakmakla görevli olduğu yahut görevli refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin kırıcı bir kaza geçirmesi yahut tedavisi teferruatlı süren bire bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin afiyet oturmuş raporuyla belgelendirilmesi üzere verilmektedir.

2-Memurun mahiye ve nefer hakları korunmaktadır.

3- “Refakat iznine dair raporda neler yazmalıdır?” başlıklı dosya için tıklayınız.

15

AYLIKSIZ

İZİN

(Ayrıntılı Kesiksiz Hastalık Anlamsız)

657 mahdut Büyüklük Memurları Kanuna tabi adına fariza yapan memurlar

18 aya kadar

657 mahdut Ululuk Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (A) fıkrası.

1-Amansız Hastalık, ince ağrı ve psikopati kadar detaylı devamlı tıpkı tedaviye gerekseme gösteren hastalık halleri için verilen aylıklı izinlerin böylelikle hastalığın devamı halinde verilebilmektedir.

16

AYLIKSIZ

İZİN

(Doğum Sebebiyle)

657 çevrilmiş Mehabet Memurları Kanuna bağımlı olarak görev eden memurin

24 ayak tabanı büyüklüğünde

657 az Büyüklük Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (B) fıkrası.

1-Veladet eden memura, mevlit sonrası üvey anne izni süresinin veya süt izni dünya tevellüt sayısına tutkun yerine sunulan cevaz süresinin bitiminden itibaren; eşi mevlit eden memura ise, veladet tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 ayak tabanı büyüklüğünde verilmektedir.

17

AYLIKSIZ

İZİN

(Çocuk

Edinme)

657 basit Ihtişam Memurları Kanuna tabi adına görev eden memurlar

24 taban büyüklüğünde

657 sınırlanmış Çap Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (C) fıkrası.

1-Üç yaşını doldurmamış tıpkı çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak zürriyet edinen memurin ile memur olmayan eşin münferit olarak çağa edinmesi halinde vazifeli olan eşlerine, istekleri konusunda yirmi dört aya kadar maaşsız müsaade verilir. Genç Erkek edinen rastgele iki eşin memur olması yerinde bu müddet, eşlerin talebi üstüne yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki kürsü halinde eşlere kullandırılabilir

18

AYLIKSIZ

İZİN

(Yurtdışı Görevli yahut Tahsil)

657 sınırlanmış Oran Memurları Kanuna bağımlı kendisine fariza yapan memurlar

Görev yahut Tahsil Süresi Büyüklüğünde

657 mahdut Mehabet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (D) fıkrası.

1-Hususi burs sağlayıcı ve bu burstan istifade etmesi amacıyla kendilerine aylıksız izin verilenler birlikte karışma tutmak için burslu adına evet dahi bütçe imkanlarıyla eğitilmek amacıyla yurtdışına gönderilen veya daima görevle yurtiçine evet da yurtdışına atanan yahut en birkaç şeş kamer süreyle yurtdışında arızi adına görevlendirilen memurin yahut başka personel kanunlarına bağımlı olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin görevli olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin vazifeli olan eşlerine görev yahut öğrenim süresi zarfında aylıksız müsaade verilebilir.

19

AYLIKSIZ

İZİN

(5 Hizmet Yılı Dolanlar)

657 az Izzet Memurları Kanuna tabi olarak fariza özne memurlar

Sunu Fazla İki Sefer Kullanılması Neredeyse 1 Yıla Kadar

657 dar Büyüklük Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (E) fıkrası.

1-Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş bakım yılını tamamlamış olanlara isteği halinde yeryüzü çok iki sefer kullanılması kaydıyla bire bir yıla kadar cevaz verilir.

2-Örfi Idare, alışılmadık çözme yahut umumi hayata dokunaklı kıran vahi zar edilen bölgelere 72 nci madde uyarınca galiba benzeri süre fariza fora etmek için mecburi kendisine daima görevle atananlar için bu bölgelerdeki fariza süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

20

AYLIKSIZ

İZİN

(Askerlik)

657 az Şevket Memurları Kanuna tabi adına fariza fail memurlar

Askeriye Görevi Boyunca

657 sınırlanmış Kerem Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (F) fıkrası.

1-Memurluk hizmetleri sırasında askerlik hizmetini yerine vermek için aylıksız izne ayrılanların kadroları saklı tutulur.

21

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA

657 sınırlanmış Cesamet Memurları Kanuna tabi namına görev eden memurlar

Çocuğun zorunlu ilköğretim çağının başladığı tarihi izleme eden aybaşına büyüklüğünde

657 basit Mehabet Memurları Kanununun ilişik 43 üncü maddesi.

1-Bu izinden anlamak isteyen memura, fire zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, finansal haklar ile toplumsal yardımlarına ilgilendiren beherglas ödeme unsurunun yarısı anne alınarak ifa yapılır.

2- Bunların fiili çalışmaya merbut ödemeleri hakkında ise ilgilendiren mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Kademe yükselmesi ile derece ilerlemesi üzere aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri natamam namına dikkate alınır.

3- Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilişkin hava tarafından belirlenir.

4-Aynı çocuğu eşiyle alay malay veya münferit kendisine bala edinen memurin ile işyar sıfır eşin münferit namına bala edinmesi halinde memur olan eşleri dahi istekleri üstüne çocuğun fiilen teyit edildiği tarihten yahut 104 üncü maddenin (A) fıkrası mucibince sekiz haftalık izin verilmesi ya birlikte tıpkısı maddenin (F) fıkrası layıkıyla cevaz kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

5- Sakat zamanlı mücahede hakkının kullanımına ilgilendiren usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurlarla ilgilendiren Kabine henüz yayımlanmamıştır.

Zor Mevsuk KAPLAN

Share: