Doçentlik jurileri rassal kendisine belirlenecek

YÖK, Doçentlik jurileriyle ilişik tıpkısı matbuat açıklaması yaptı

Doçentlik imtihan yönetmeliği 7 Şubat tarihinde yayımlandı. Tıklayınız.

Memurlar.net adına benzeri bölüm yayımladığımız yorumda, ‘Doçent adayları juriyi bilmeyecek’ başlığı altında değerlendirmelere kayran vermiştir.

YÖK, zaman itibariyle bire bir açıklama yapmıştır. Açıklada Doçentlik imtihan yönetmeliği ile getirilen yeniliklere 6 başlıkta kayran verilmiştir.

İŞTE YÖK’ÜN AÇIKLAMASI

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM OTURMUŞ
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURULARI ELEKTRONİK ORTAMDAN ALINACAK

YÖK marifetiyle kabul edilen kullanılmamış yönetmelikle -vacip altyapı oluşturulduktan bilahare- hep adaylar doçentlik imtihan başvurularını eserlerle gelişigüzel elektronik ortamdan yapacak.

Adaylar eserlerini referans sırasında elektronik ortamda sisteme yükleyecek, asar yargıcılar kurulu üyelerine elektronik ortamda gönderilecek, elektronik imzası olan talim üyeleri jüri raporlarını elektronik imza ile onaylayacaklardır. Sonunda im değerlendirme süreçlerinde momentum sağlanacak, postalama işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacaktır.

Oluşturulan jürinin anne ve ihtiyat üyelerine, mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile ihbariye yapılarak, tamam jüri üyelerinin raporları Üniversitelerarası Kurula ulaşıncaya kadar üyelerin isimleri ve raporları adaya bildirilmeyecek.

DOÇENTLİK SINAVINDA “ELEKTRONİK JÜRİ BELİRLEME SİSTEMİ”

Doçentlik sınavı jürileri madun komisyonlar eliyle, yargıcılar kurulu üyesi olma kriterlerini haiz ilişkin malumat alanlarındaki profesörler arasından manuel namına seçilmekte idi.

Kabul edilen yeni Doçentlik sınavı yönetmeliği ile hakem heyeti heyetini belirleyen zir komisyonlar kaldırılmış, “Elektronik Hakem Heyeti Belirleme Sistemi” getirilerek doçent adaylarının sınavı üzere elektronik beyin programıyla jüri belirlenmesi uygulamasına kısa süre içerisinde geçilecektir.

Geliştirilen bilgisayar programı yardımıyla başvurusunun tam olduğu ve zaruri form şartları taşıdığı tespit edilen adayların seçkin biri üzere, YÖKSİS bilim tabanında kâin profesörler beyninde ait vukuf alanda, jüri üyesi olma kriterlerini haiz 5 esas 2 sakınım üyeden oluşan yargıcılar kurulu heyetini bilgisayar resen seçecektir.

KAPAT X

Doçentlik sınav jürisini oluşturan temel ve sakıntı üyeler, adayın akademik çalışmalarının herhangi bir birini değerlendirerek hazırladıkları tafsilatlı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik imzayla gönderecek.

JÜRİ SEÇİMİNDE “OBJEKTİFLİK” SAĞLANDI

Adaylar marifetiyle daima dile getirilen sınavlarda yandaş jüri oluşturulma şikayeti kökleşmiş çözülmüş olacaktır. Bundan Sonra yargıcılar kurulu üyeleri ağız ağıza bilgisayar programı marifetiyle ve rassal namına belirlenecektir.

Elektronik Yargıcılar Kurulu Tayin Sistemi kimsenin müdahale edemeyeceği, ağız ağıza sayısal tıpkısı hep olduğundan hakem heyeti heyeti seçiminde objektifliğin temel olmasını sağlayacaktır.

RAPORLAR TAMAMLANMADAN BİLGİ ALINAMAYACAK

Şikayet konusu olan adayların jüri üyelerini önceden bilip onlarla iletişime geçmelerinin yarattığı mesail üstelik daha çok söz konusu olmayacaktır.

Başvurular elektronik ortamda yapılacağından, adayların hakem heyeti üyelerine eserlerini kat marifetiyle göndermeleri söz konusu mümteni, yargıcılar kurulu raporları gelinceye büyüklüğünde adaylar yargıcılar kurulu üyelerinin kimler olduğunu bilmeyeceklerdir. Sonunda yorum henüz emin ve muamma adına yapılacaktır.

Adaylar elan ilkin hakem heyeti üyeleri raporlarının hepsi gelmeden, Üniversitelerarası Kurula gönderilen mevcut raporların sonuçlarını öğrenebilmekte , bu ise suistimal şikayetlerine konu olmakta idi.

Eskimemiş getirilen sistemle akıbet rapor gelmeden raporların açılması ve adaylara bildirilmesi yasaklanmış olup, sonuç anlatım gelip, kâffesi açıldıktan sonraları adaylar raporlar üzerine bilgi sahibi olabilecek Dolayısıyla, beklenen jürileri etkilemeye yönelik çabaların olduğu iddialarının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

YAYIN İNCELEMESİ YAHUT YAVUKLU SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ

Doçentlik sınavı amacıyla başvuran adaylardan yavuklu sınavda akim olan adaylar esasen müstacelen sınava başvurabiliyorlardı.

Yayımlanan yıpranmamış yönetmelikte ise;
Ürün incelemesinde muvaffakiyetli olmasına karşın birinci, ikinci yahut üçüncü aday sınavda başarısız olan yahut akim muazzez aday, acilen aynı ahir döneme başvuramayacak, her defasında yer erken izleyen ikinci dönemde sözlü sınav amacıyla yeniden başvurabilecek.

ETİK İHLALLERE KARŞI YENİ ÖNLEMLER ALINDI

Doçentlik sınavı sürecinde ortaya sâdır aşırtı ve farklı etik ihlallerle ilgilendiren yerine sürecin işletilmesinde bugüne kadar yaşanan sorunları ortadan kaldıracak yıpranmamış mekanizmalar getirilecek.

Başlangıçta töre bilimi ihlallerle ilişkin süreçler haddinden fazla mufassal sürmekte idi. Etik ihlallerle ait süreç hızlandırılarak henüz objektif ve mukannen süreler içerisinde sonuçlandırılmasıyla ait tensikat getirilmiştir.

Yükseköğretim Müesses Başkanlığı bünyesinde yapılacak incelemede, etik ihlalde bulunduğuna karar sunulan aday, doçentlik sınavı başvurusunda sıfır sayılacak. Bu adaylar, ihlalin ağırlığına göre 1 (tıpkı) yıldan 5 (beş) yıla kadar doçentlik başvurusunda bulunamayacak.

Adayın yönetimsel, cezai ve türel sorumluluğuna ait ahkâm hafi kalacak. Etik ihlalde bulunduğuna karar verilen adayın, sınırlı olduğu yükseköğretim kurumuna yahut bağlı bulunduğu başka amme kurumuna aday karşı zaruri sıkı düzen işlemlerinin ve başka idari işlemlerin başlatılması amacıyla bile bilgelik verilecek.
Doçentlik Imtihan Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150207.htm

Yükseköğretim Müesses Başkanlığı
Matbuat ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Share: