KPSS adayları için örneklerle KİT ve başka personel maaşları

TMO ve TEİAŞ, KPSS yeğleme kılavuzunda meydan düz kadrolar hakkında brüt ücretlerle ilişkin bilgelik verdi. Fakat, kamuoyuna yapılan maaş bilgilendirme notunun bazı kusurlu unsurlar içermesi nedeniyle gâh açıklamalar yapma gereği duyulmuştur. Bu yazımızda yıpranmamış sisteme bakarak KİT personelinin ve başka memurların maaşının elbette hesaplandığını KPSS yerleştirmelerinde tercih yapacaklar için örneklerle açıklamaya çalışacağız.

TMO tarafından KPSS adaylarına yapılan açıklamada ‘ Amme İktisadi Teşebbüsü statüsünde faaliyetlerini sürdüren Kurumumuza KPSS ile yerleştirmeleri yapılacak personelin zat ve ücretlerle ait hakları 399 dar KHK ile (madde: 26, 27, 28) düzenlenmiştir. Kurumumuza atanacak personelin brüt asıl ücretleri aşağıdadır (01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasını havi ana ücretlerdir.).

(01.01.2014 tarihi itibariyle) TMO vasıtasıyla sunulan Anne Ücretler (Brüt):Ortaöğrenim mezunları: Teknik Adam: 2.693,00 Önlisans Mezunları: Sayman: 2.845,97 Sekreter : 2.680,29, Işyar (Külfet): 2.601,06, Lisans mezunları Mühendis : 3.351,38 Kimyager: 3.045,81′ ifadesine kayran verilmiştir.

Görüleceği üzere TMO vasıtasıyla kamuoyuna açıklanan bap brüt asıl ücretlerdir. Ele güzeşte ücretle temel ecir berenarı ayrımlı şeylerdir. Aşağıda temel ücretten kemiksiz ücretin elbette hesaplandığı ve aynı durumda olan memurların örneklerle maaşları açıklanmaya çalışılacaktır.

Örnek 1:

Şan: Tekniker, Asıl ücret: 2.693 (Bekar) Öncelikle bu personelin zor kesintileri ile sağlık vergisi kesintilerinin hesaplanması gerekmektedir.

Zahmetli Kesintisinin hesaplanması

Belirti : 12/2 550 x 0,076998 =42,35 Ayak Tabanı aylık: 1000 x 1,20527 = 1.205,27

Özel hizmet tazminatı: % 61 9500 x 0,076998 = 731,481 x % 61 = 446,2

Ek ödeme: % 47 731,481 x % 47 = 343,8

Teknik Adam unvanlı kadroda bulunanların 5510 basit Kanuna bağımlı olup, Sigorta Kesintisi: Yanlış, Zayıflık ve Ahiret Yolculuğu Sigortaları % 9 + GSS Primi Şahıs % 5 (Alamet + Aya Aylık + Özel Bakım Tazminatı) x % 14= 42,35 + 1.205,27 + 446,2 = 1.693,82 x % 14 = 237,13

Sağlık vergisi kesintisi: (Asıl sevap )(Sigorta Kesintisi toplamı) x % 15 = 2.693237,13 = 2.455,87 x % 15 = 368,38

Istampa vergisi : (2.693 + 343,8) x 0,00759 = 23,05

Kesin Ödenecek miktar: (3036,8 +80,33)-(237,13 + 368,38 + 23,05)= 2.488,57 TL.

KAPAT X

KİT’ler dışında teknik adam kendisine göreve başlayan benzeri personel ise 2.009 TL ücret alacaktır.

Bu ücretlere aile ve bala yardımları karışma edilmemiştir. Gene mukannen ayrımsız süre (şeş ay) çalıştıktan sonra sükse ücreti tıpkısı yıl çalıştıktan sonraları de kıdem ücreti ödenmektedir.

Altı ay bilahare anne ücretin yeryüzü fazla %8 i oranında muvaffakiyet ücreti de alınacak

399 çevrilmiş KHK hükümleri göre sözleşmeli personele sükse ücreti de ödenmektedir. Muvaffakiyet ücreti; sözleşmeli personelden sicil ve muvaffakiyet değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara(90 ve elan fevk) ana ücretlerinin % 8i, (B) düzeyinde olanlara (76-89) % 4ü, (C) düzeyinde olanlara (60-75) % 2si oranında hesaplanacak tutarda sükse ücreti ödenmektedir. Yani sözleşmeli ücrete genişlik çok 2693 *% 8 = 215 TL tutarında brüt sükse ücreti ödenebilecektir.

Bu ücretlere eş ve çocuk yardımı adına;

Adam amacıyla: Memurun gelişigüzel hangi şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi üzere 2.134 x 0,076998 = 164,31 TL eş yardımı ödenecek, 72’nci ay karışma gelmek için 0-6 yaş grubunda vadi kayran kollar üzere; 500 x 0,076998= 38,5 TL, ödeneğe müstehak değişik çocuklar amacıyla; 250 x 0,076998= 19,25 TL, bala yardımı ödenecektir.

11.05.2014 günlü ‘KİT personelinin maaşları kurumdan kuruma değişir mi?’memur ve işçi aylık artışları, Toplu Itilaf, Kabine Kararı antetli yazımızda başarı ve kıdem ücreti açıklanmıştır. Zül eden okuyucularımız bu yazımıza bakabilirler.

Eş 2:

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavramak için tıklayınız.

Share: