Toyluk ve Spor Bakanlığı kontratlı 1350 personel alacak

Cahillik ve Spor Bakanlığı kontratlı 350 spor uzmanı ve 1000 çalıştırıcı kabul etmek için ilana artık.

Toyluk ve Spor Bakanlığı 1000 kontratlı çalıştırıcı algı

Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı KPSS’den yeryüzü yüksek fakül düzlük 3 merhametsizce adaya uygulayacağı sözlü ve kılgılı sınavla 1000 sözleşmeli çalıştırıcı alacak.

Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımladığı ilana göre, adayların, referans yapacağı pozisyona makul branşta yer beş altı anne antrenörlük (ikinci derece) düzeyinde çalıştırıcılık belgesine cemaat olması gibi 1000 kontratlı antrenör alacak. Başvurular 20 ila 27 Ilkgüz ortada alınacak.

GSB 1000 kontratlı antrenör ilanı detayları için tıklayınız

Toyluk ve Spor Bakanlığı Personel Umumi Müdürlüğünden:

2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR BILICI İLANI

657 basit Fehamet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 çevrilmiş Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız dışarlık teşkilatı ülke müdürlüklerinde istihdam edilmek amacıyla 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 benek sırası ana alınarak çalıştırıcı gereksiz pozisyonları üzere belirlenen ekleme-1 mahdut listede belirtilen gereksiz kontenjan sayısının üç (3) gâvur kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve kılgılı imtihan sonucu muvaffakiyet sırasına bakarak yekpare zamanlı “4/B Sözleşmeli Antrenör” alınacaktır.

GSB Spor Uzmanı İlanın Serencam başvuru tarihi 13 eylül 2021

REFERANS ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Referans şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00)13 Ilkgüz 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı ilanı detayları üzere tıklayınız

İlana çıkılan unvanların maaşını örtmek üzere TIKLAYINIZ

Share: