Fazla çalışma işleyen vazifeli, izin kabul etmek için hangi yapmalı?

657’e bakarak çok faaliyet yaptırılan memurun izin hakkı bulunmaktadır. Bunun için fazla çalışma cetveli düzenlettirilmelidir.

MEMURUN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATTİR

657 Çevrilmiş Oran Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde şu hâkimiyet kayran almaktadır:

“KONU 99- Memurların haftalık emek süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Muamele günleri tatil başlamak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla veya bu kanuna yahut hususi kanunlara dayanılarak çıkarılacak nizamname ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate içerlemek aracılığıyla değişik faaliyet süreleri belirleme olunabilir.

Bakanlar Yerleşmiş, yetersiz dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan apayrı günler yerine tespit edebilir.”

YILLIK İZİN AMİRİN MAKUL BULACAĞI ZAMANDA VERİLİR

657 çevrilmiş Kanunun almanak izinlere ilişkin maddesi şu şekildedir:

“Madde 103Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, global veya ihtiyaca göre bölük hane kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni ayrımsız arada verilebilir. Cari yıl ile tıpkı esbak yıl dünya, esbak yıllara ait kullanılmayan müsaade hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile istirahat tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve sair vesile izinleri dışında, antrparantez almanak cevaz verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, herhangi bir yıl yıllık izinlerine ekleyerek bire bir aylık afiyet izni verilir.”

KURUMLAR, ECIR VERMEKSİZİN ÇOK ÇALIŞMA YAPTIRABİLİR
FAZLA ÇALIŞMANIN HER 8 SAATİ İÇİN 1 DEVIR İZİN VERİLİR (TAKDİR HAKKI NAMEVCUT)

Kanunun 178. maddesi ise şu şekildedir:

“Bap 178..
B) Kurumlar gerektiği taktirde personelini günce mesai saatleri dışında fazla himmet ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak aşkın çalışmanın seçkin sekiz saati amacıyla benzeri gün hesabı ile cevaz verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin bildirme çokça on günce kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içre kullandırılabilir.

KAPAT X

Fazla çalışmanın aplikasyon anne ve usulleri Fehamet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca ortaklaşa belirlenir…”

AŞKIN ÇALIŞMA CETVELİ DÜZENLENMELİ

178. maddenin atıfta bulunduğu “Fazla Çalışmanın Aplikasyon Esaslarını Gösterir Talimatname” 1975 yılında yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 7. maddesi şu şekildedir:

“Madde 7Kurum amirleri mukteza gördükleri hallerde Çap Memurları Kanununun 99 ve 178 inci maddelerine bakarak fazla himmet yaptırabilirler.

Çalım amirleri fazla say yaptıracakları memurlar amacıyla düzenliyecekleri “Fazla Mesai Cetveli” hangi memurun günde yaptığı aşkın çalışma süresini kaydederler. Bu cetvel vazifeli ve amir yoluyla imzalanarak özel dosyasında saklanır.”

POSTA, ÇOK ÇALIŞMA SAYILMAZ

Yönetmeliğin 5. maddesi ise şu şekildedir:

“Yön 5Çalışma saatleri zarfında ve dışında planlı öğün hizmetleri fazla mücahede sayılmaz.”

AÇIKLAMALAR

Yukarıdaki ahkâm tıpkısı arada değerlendirilince,

1- Memura fazla iş yaptırılacaksa, ayrımsız fazla mesai cetveli hazırlnamalı ve bu cetvel hem görevli hem bile mir vasıtasıyla imzalanmalıdır.

2- 657’nin 178. maddesi aşkın çalışmanın her 8 saati üzere 1 dönüş hesabıyla müsaade verilmesini öngörmüştür. Burada “verilir” ifadesi kullanılmıştır. “Verilebilir” ifadesi kullanılmadığı amacıyla idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır.

3- Almanak cevaz, 657/103. husus uyarınca amirin akla yatkin bulacağı zamanda verilir. Ama amirin bu yetkiyi on paralık gereği yokken (söz gelişi çok ağırbaşlı aksiyon dönemi olmamasına rağmen) memurun istediği zamanda vermemesi yahut hiç vermemesi, görevin kötüye kullanılması anlamına gelirki, bu suçtur benzeri zamanda. Yeni Türk Ukubet Kanununun 257 maddesinde “Kanunda ayrıca yanlışlık kendisine tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine çapraz hazırlanmak aracılığıyla, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya de kişilere nahak yere ayrımsız yarar sağlayıcı kamu görevlisinin” şeş aydan iki yıla büyüklüğünde cezaevi cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Share: