Ense öğrenimi tüketici sözleşmeli personelin birlikte ücreti artar mı?

Mesleki benzeri dal öğrenimi tüketici 4/B’li personelin ücreti artar mı?

Ihtişam Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Kabine Kararımın 4uncü maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların ustalık ve keyif hizmetleri sınıflarına ilişik kadrolarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleki tıpkısı dip öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen ayrıklı dununlar dünya gelmek amacıyla, kariyerleri (mesleki eğin öğrenimleri) temel alınarak bindirim ve tazminat ödenir. Kadroları ustalık ve esenlik hizmetleri sınıflarında bulunanlardan bulundukları bakım sınıflarından ayrımsız kadroya atanılamayacak herhangi bir ense öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri kayırıcı öğrenimden dünya remiks ve tazminat ödenmez.’ hükmüne düz verilmiştir.

Mezkûr hükmün uygulanması hakkındaki Maliye Bakanlığının 17.03.2014 tarihli ve 64314391.115521-625/2334 basit yazısında teknik ve afiyet hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda kâin personelin bahis konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek temas mesleksel kayırıcı öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri amacıyla öngörülen remiks ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen kayırıcı öğrenimin ‘kadro göreviyle ilişkin olması”, “kurumun görev alanıyla ait olması”‘ yahut “bulunan mesleki öğrenimin izlence ve devir bazında bitmeme mahiyetinde aynı ense öğrenim olması kadar şartların aranmasına gerek bulunmadığı, takkadak kâin bakım sınıfına atanabilecek mesleki ayrımsız art öğrenimin bitirilmiş olmasının ehliyetli görülmesi gerektiği değerlendirilmiş ve Esenlik Hizmetleri ve Koruyucu Afiyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda fariza yapan personelin uyanık oldukları kayırıcı öğrenimlerin ayrımlı tıpkı programda olmakla gelişigüzel anılan sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleksel sağlığa ilgili rastgele eğin tahsil olması halinde 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Fehamet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen dip öğrenim üzere öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği belirtilmiştir.

Ancak buraya kadar yapılan açıklamalar hoppadak 657’e tabi memurlar içindir. Memurları kapsamaktadır.

4/B’li personelin diğer Memurlar kabilinden aşama ve kademesi bulunmamakta, ücreti yalnız ve sadece sözleşmeye bakarak belirleme edilmektedir. Sözleşmeli personele diğer fiilî Cesamet memurlarındaki kabilinden intibak yapılamamaktadır.

Fakat, kontratlı personelin ücretinde birlikte, yetişek durumu ve bakım yılı esas içerlemek kanalıyla uymazlık yapılabilmektedir. Yani kişinin eğitim bilimi durumu ve bakım yılı değişmesi halinde ücreti değiştirilebilmektedir. Örneğin, bakım süresi 5 yılı aşan kontratlı personele ecir skalasında aynı eğin guruba yükseltilmektedir. Ayrımsız şekilde mutedil talim mezunu hemşire ön lisans yahut lisans öğrenimi sonucu hemşire unvanını ihraz etmesi halinde ücret skalasında bu tedrisat seviyesi üzere sınırlı olan sevap üzerinden kavil yapılmakta ve ücretini almaktadır.4/B’li kontratlı personelin, tamamlamış olduğu kayırıcı öğreniminin atandığı tavır unvanıyla ilişkisi bulunmaması halinde ise ücretlerinde temas mübayenet yapılmamaktadır.

Share: