Canip ödemedeki, 5 yıl bakım süresine, neler dahildir?

Bindirim ve tazminat kararnamesinde, THS’dahi müteharrik personelden 5 yıl ve elan çok hizmeti olanlara elan çok bindirim ödenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemede vadi düz 5 yıl hizmet süresi kavramına hangi hizmetler dahildir?

ISTIFHAM: Merhabalar, öncelikle kolaylıklar diliyorum. Cevabınız amacıyla bile şimdiden teşekkür ederim.
2015 yılında şan değişikliği sınavına girerek beceri hizmetler sınıfında mühendis unvanı aldım. Elan öncesinde 2007-2015 yılları arası esenlik hizmetleri sınıfında fariza yapmaktaydım.
Bindirim ve Tazminatlar Kararnamesinde şöyle aynı ibare var,
TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ
Kadroları Beceri Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;
1 Başmühendis, Başmimarlara : 10251400
2 Bildirme bir iki dört yıllık yükseköğrenim görmüş faziletkâr mü-
hendis, mühendis, erdemli mimar, mimar ve kent
plancılarına kendi kalp dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara……………………….. : 800975 –
b) 5 yıl ve henüz fazla hizmeti olanlara……………… : 8001400 –
**Sorum şu;**
Bu durumda benim hizmet sürem mecmu 10 yıl mı yoksa 2 yıl adına mı hesaplanmalı?

YANIT: Zam tazminat kararnamesine göre, zamlar hizmet süresine göre verilmektedir.

Tıntın hazırda uygulanmakta olan zam ve tazminat kararnamesi, Beceri Hizmetler Sınıfındaki personel amacıyla hizmet yılına göre ödenmektedir.

THS’DEKİ BİR GÖREVLI İÇİN CANIP IFA PUANI 5 YILA BAKARAK DEĞİŞİR

Zam ve tazminat kararnamesi için tıklayınız.

Ancak, bakım yılının tespitinde hoppadak his dalındaki süreler anne alınmaktadır.

Söz Gelişi mühendis ve mimarlar amacıyla kararnamede kayran kayran hâkimiyet şu şekildedir:

“Arz bir iki dört almanak yüksek tahsil görmüş efdal mü-
hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve kent
plancılarına kendi his dallarında;
a) 5 yıla büyüklüğünde hizmeti olanlara………………..: 800975 –
b) 5 sene ve henüz aşkın hizmeti olanlara………..: 8001400-“

Özen edileceği amacıyla, yemeden içmeden kişi his dalında geçen süreler temel alınarak 5 yıla büyüklüğünde hizmeti olanlara hep 1775 yan ödeme puanı, 5 yıldan fazla hizmeti olana ise 2200 yan ifa puanı verilmesi öngörülmüştür.

KENDİ İHTİSAS DALINDAKİ SÜREDEN KASIT NEDİR?

Ayrıksı taraftan, kararnamde, THS üzere yan ifa puanlarını gösteren tablonun altında şu haşiye bulunmaktadır:

“KADEME: 1- Yukarıdaki temininde kalın zamlarının ödenmesinde “kişi his dallarındaki hizmet süresi”nin belirlenmesinde (31/12/2003 tarihi bakımından “5 sene ve daha aşkın hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar dış), maharet hizmetler sınıfında geçirilen süreler temel alınır. Bu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde tartı zamları hakkında üstelik bu hükümranlık uygulanır.”

Bu dipnota bakarak “kendi his dallarındaki hizmet süresi”nin belirlenmesinde, THS’birlikte geçirilen süreler asıl alınacaktır. Sizin sorunuz özelinde henüz ilk esenlik hizmetleri yahut genel dümen hizmetleri sınıfında geçmiş olan hizmetlerin, THS’bile değerlendirilmesi tür değildir.

Share: