Testis kanundan memurlara neler artık?

TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu, madencilere yönelik düzenlemeler ve amme alacaklarının yeniden yapılandırılmasını dahi içeren ‘torba tasarıyı’ kabul etti. Bu tasarıda memurlara müteveccih getirilen düzenlemeleri maddeler halinde açıklama etmeye çalışacağız

1- Sosyal Düzenlilik Kurumu Başkanlığının Genel Afiyet Sigortası Umumi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve 20 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli ehlivukuf personel istihdam edilebilecek.

Buna göre, SGK yoluyla belirlenecek bildirme çok on kişiye ödenecek sevap, 657 az Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin ittifak ücreti tavanının dört katını, gabi kalanlar üzere ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ecir dışında değme ifa yapılamayacak. Sözleşmeli personele ödenecek tavan ücretinin 2014 yılı üzere 3.757,34 TL olduğu dikkate alındığında bu ücretin sunma aşkın 4 katını alabilecek 10 kişiye 3.757,34 * 4 = 15.029 TL brüt ödenirken et kafalı küsurat 10 kişiye ise 3.757,34*3 = 11.272 TL brüt ecir ödenecektir.

2- 31 Antrakt 2014 tarihine büyüklüğünde 35 bin sarıklı ataması yapılabilmesi üzere açıktan tayin izni verildi. Antrparantez, ayrıksı bakım sınıflarında kullanılmak için MEB üzere bin sayı açıktan tayin izni verildi.

3- Mahkemelerin eğin düzem kamu görevlileri üzerine verdiği atama, görevden kabul etme, göreve sonuç verme yer değiştirme, görev ve titr değişikliğiyle ilişik nakız ve yürütmenin durdurulmasına ilgilendiren kararların gereği iki yıl süresince adına getirilecek; iki yıl böylece da başka aynı kadroya atanacak.

Buna bakarak; ‘Bakanlıklar ve Kapalı Kuruluşlarda Tayin Usulüne İlişkin dolaşık 1 ve 2 sınırlanmış cetvellerde gösterilen unvanları haiz görevliler ile farklı nasıp usullerine tabi olsalar bile ofis başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar aut kolluk teşkilatlarının kadrolarına havadan, naklen yahut vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili ünsüz göçüşmesi, göreve şan değişikliği işlemleri üzerine verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış doğruluk aylık derecesine uygun başka tıpkı kadroya atanması vasıtasıyla iki yıl süresince adına getirilecek.’ Bu düzenlemenin sakıncalarını elan esbak yazımızda açıklamıştık.

4- Mahkeme kararlarının gereğini adına getirmeyen kamu görevlisi için ukubet soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak ancak düzen bağı hükümleri hafi olacak. Bu durumun Hukuk Devletinde kabul edilmesi imkansızdır ve keyfiliğe kere açacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

5- Ev sağlığı merkezlerinde, faaliyet saatleri dışında familya hekimleri ve karı sağlığı elemanları ile Afiyet Bakanlığı ve sınırlanmış kuruluşların personeline kat görevi verilebilecek. 657 mahdut Kanunun eklenmiş 33 üncü maddesinde yapılan değişiklikle familya sağlığı ve

sosyete merkezlerinde çalışan personele 60 saate büyüklüğünde öğün ücreti verilebilecek.

6- İş yoğunluğu sair mahkemelere göre çok olan mahkemelerde etkin memurin ile kontratlı personele aşkın say ücreti ödenebilecek. Kabul edilen metne bakarak, özge mahkemelere göre aksiyon yoğunluğu aşkın olan mahkemelerde görev işleyen memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve beherglas personel için yılda 300 saati geçmemek kaydıyla çok faaliyet ücreti ödenecek.

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını intikal etmek üzere tıklayınız.

Share: