Araştırma Görevliliği yavuklu sınavında Rektör yardımcısının eşi namzet sınavda kudretli bulundu

Rektör eşleri ve çocuklarından sonraları Rektör Yardımcılarının akraba kayırmacılığı başladı!

Türk Kurgu Kurumunca “akraba ve yakın arkadaşları emek” namına çevrilen nepotizm kavramı, sonuç yıllarda amme kurumlarındaki uygulamalarından çevre ilmî faaliyetlerin pop mesai alanı haline gelmeye başlamıştır. Üniversiteler ise akıbet zamanlarda bu türden çalışmalar ile baskın afi üstlenerek akademinin ruhuna tezat bir şekilci içine girmiştir. Üniversitelerin yönetimsel ve akademik açıdan mahalle muhtarı olması, Yükseköğretim Kurulunun denetim sürecini işletememesi, yaptırımların sıkı kalması kadar nedenlerle, art yönetimin başında evet da etrafında olan insanların keyfi şekilde karar almalarına ve amme gücünü andıran çevresindeki insanların hizmetine sunmalarına amil olmaktadır.

Henüz başlangıçta Rektör Eşi, Rektör Oğlu, Rektör Damadı kabilinden farklı keskin örneklerini sizlere sunduğumuz hususlar, sonuç zamanlarda Rektörün yönetsel açıdan genişlik yakınında olan Rektör Yardımcılarına sirayet etmiş durumda. Hatta ara sıra üniversitelerde henüz madun idare pozisyonundaki kişilerinde bu kervana karışma olduğunu gözlemlemekteyiz.

Çok yakın tarihte Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde memur Rektör Yardımcısının kızının Ünsiyet Fakültesine namzet sınavla alınması, mevcut şerait içerisinde hukuka akla yatkın namına görülse da, halkoyu önünde ki algısı nepotizmin somut benzeri örneği adına yansımıştır.

Buna analog bir durumun dahi Trakya Üniversitesinde yaşandığı iddiası bulunmaktadır. 30 Fasıla 2020 günlü Resmi Gazete’bile yayımlanan Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Rüçhan Düzlük iki sayı Asistan gelgel ilanında “Özel Eğitim Bilimi yahut Mânialı Çalışmaları alanında doktora yapıyor kalkışmak” şartı aranmıştır.

bahis konusu kadrolara ilişkin yöre kıymetlendirme sonuçları 19 Ev 2021 haset duyurulmuş, iki nefis çalım üzere başvuruda mevcut sekiz can aday sınava çağırma edilmiştir. 26 Karı 2021 günü yapılan sözlü sınavlar neticesinde, sınav sonuçlarını ve kazanan adayları gösterir sonuncu liste 28 Ocak 2021 haset ilan edilmiştir.

Imtihan sonuçlarını incelediğimizde; ön değerlendirmede 7 nci tam bulunan ve yavuklu imtihan sonrası 2 nci sırada temel namzet kendisine ilan edilen S*** S**** P**** Z****’in ilişkin üniversitede Rektör Yardımcısı namına görev özne tıpkısı öğretim üyesinin eşi olduğu argüman edilmektedir.

Yükseköğretim kurumlarının tedrisat elemanı istihdamını düzenleyen mevzuatta, üniversitenin akademik birimlerinde zar edilen kadrolara rektör, rektör yardımcısı, dekan veya enstitü/akademi müdürü kabilinden akademik hile organlarının başında olan kişilerin akrabalarının başvurusunu engelleyen bir aranjman bulunmamaktadır. Temas Türk vatandaşı kabilinden Rektörün-Rektör Yardımcısının eşleri ve oğulları başvurup başarılı olmaları halinde atanma hakkına sahiptirler.

Fakat, ayrımsız hususun yasalarla sınırlandırılmamış olması, onun ahlaki ve töre bilimi açıdan tartışılabilir olmasını engellemez. Filhakika, yukarıda özetlediğimiz argüman şayet akla yatkın ise, Rektörün en mümasil düzeyde yönetimsel mekanizmada görevlisi olan Rektör Yardımcısının eşinin denetlenebilirliği oldukça tahakküm olan namzet sınavda 90 puanla muvaffakiyetli olması ayrımsız mızıka soru işaretlerini maatteessüf birlikte getirmektedir.

bu arada, şurası de rapor etmemiz gerekir. Ne Eskişehir Osmangazi Üniversitesini hangi da Trakya Üniversitesini yazmak kabil bir amacımız bulunmamaktadır. Fakat bu türden örnekler, Yükseköğretimin yapısal sorunlarını somut bir şekilde ortaya koyabilmemize ve çözümüze dair umudumuza yardım sunmaktadır.

Amacımız gelişigüzel gönül evet birlikte kurumu boş muhakeme etmek değil vakit kaybetmeden yönetsel hile süreçlerinde kayran almanın avantajının haksız kadrolaşma olmaması gerektiğine çırağ tutmak, ülkemizde merkezi tayin dışında kalan atamaların gelişigüzel sabık gün zat itibarını nasıl eksilttiğini gözler önüne sermektir.

Son olarak, herhangi bir ne büyüklüğünde sürecin mevzuata akıllıca olarak yapıldığı söylenecek olsa dahi aynı Rektör Yardımcısının eşi, ayrımsız üniversitede merkezi ığrıp haricinde, yöneticisi olduğu aynı kurumda yapılan bire bir sınavla Asistan kendisine atanmaya doğruluk kazanabiliyorsa, orada değim değil kayırmacılık ön plana çıkmıştır. Kamu hizmetlerine girişte eşitsizliğe kat açan kayırmacılık, kurumlardaki adaleti ve sosyal cesaret duygusunu zedelediğinden Üniversite yöneticileri, öğrencilerine birinci sınıf öğretim vermekten artma eşimi, dostumu, akrabamı kuşkusuz üniversitede çalıştırabilirim telaşına düşmekten tıpkısı zaman geçmiş vazgeçmelidirler.

Share: