Eksiksiz haklarım hafi dinmek kaydıyla…

Sitemize mevrut iletilerin benzeri kısmında “Kül haklarım gizli çalışmamak kaydıyla…” ifadeleri dikkat çekmektedir. Arada Bir ricat eden vazifeli, arada bir birlikte ilk kez göreve başlayacak olan ama henüz sonraları vazgeçen kişilerin dilekçelerinde, bu şekilde tıpkısı vasıta bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu ifadenin ense planınından artım heykel hukuku açısından ne fehva taşıdığı ettiği üzerine aynı kıymetlendirme sunuyoruz.

“Eksiksiz haklarım gizli çalışmamak kaydıyla” ifadesine imdi, ricat sürecinde yahut göreve başlamama sırasında rastlanmaktadır.

Hususi hususiyet açısından, bu şekilde benzeri vasıta koyarak ayrılmanın hukuki tıpkısı manası cins ama statü hukuku açısından bu ifadenin tıpkı anlamı bulunmamaktadır. Zira 657 dar Kanunda, 399 sınırlanmış KHK’dahi yahut 4/B bakım sözleşmelerinde hukuk tek yegâne sayılmıştır. Yani kişilere tanınan haklar biricik tek belirtilmiştir.

Örneğin 657 basit Kanunun 97. maddesinde, usulüne akıllıca olarak ricat fail memurun 6 ay süresince hiçbir kamu kurumunda baştan görevli olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Can ricat ederken, “bilcümle haklarım saklı ara vermek kaydıyla” ifadesini belirtse üstelik belirtmese birlikte değişen aynı öz olmayacaktır. Yine istifa sonrası süreçte amire takdir yetkisi verilmiştir. Memur, incizap ederken hangi ifadeyi yazarsa yazsın, amirin takdir hakkı ortadan kalmayacaktır. Ayrımsız eksantrik deyişle, incizap dilekçesine “tamam haklarım hafi dinmek kaydıyla” ifadesini ayırmak, düşüncesiz dönüşte tek şey sağlamamaktadır.

Esasen bazen memur adayı rüfeka da, KPSS ile atandığında, özel sorunlarından dolayı göreve başlamamakta ve “tam haklarım hafi tevakkuf etmek kaydıyla” ifadesini içeren aynı arzuhâl ile göreve başlamayacağını bildirmektedir. Bu ifadeyi ayırmak, işyar adayına elan bilahare kavrayışsız çevrim amacıyla tıpkısı zahmetsiz sağlamayacaktır. 657 az Kanunun 62. maddesine bakarak, bir yerde benzeri göreve başlayacaklar devrisi zaman, apayrı tıpkı yerde göreve başlayacaklar ise 15 dönme süresince, nasıp yazılarının kendilerine tebliğinden itibaren göreve başlamaları gerekmektedir. Bu süreler ortamında göreve başlamayanların ataması fek edilmektedir.

Share: