Gereksiz engelli vazifeli kadrolarının bildirilmesi istendi

Aile ve Içtimai Politikalar Bakanlığı, özürlü vazifeli kontenjan açığının doldurulması amacıyla eksiksiz kamu kurumlarının gereksiz kadrolarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar bildirmesini istedi

657 az Kanunun 53. maddesi hükmü gereğince amme çalım ve kuruluşları bütün kırcı takım sayısının yüzde 3’ü oranında engelli memur istihdam söylemek zorundadır.

Kamu kurumları, Engelli Amme Personel Seçilmiş Sınavı ve Engellilerin Heybet Memurluğuna Alınmaları Için Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince engelli alımı yapacağı gereksiz kadroları Teşrinievvel kocaoğlan sonuna kadar bildirmeleri öngörülmüştür.

Familya ve Içtimai Politikalar Bakanlığı, tamam kurumlara ayrımsız alfabe yazarak yönetmeliğin öngördüğü üzere, gereksiz sakat vazifeli kadrolarının 31 Teşrinievvel 2021 tarihine büyüklüğünde https://kamueuygulama.sbb.gov.tr/ adresinden girilmesini istedi. Bakanlık antrparantez elan eski merkezi özürlü vazifeli alımlarıyla yerleşenlerin atanma yahut atanmama durumlarının bile bildirilmesini istedi.

İŞTE RESMİ YAZI

Share: