Efdal gerilim tazminatı, Periferi Asayiş personeline ödenir mi?

Faziletkâr gerilim ilave ödemesinin dolgun sözleşme hükmü gereği TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlükleri dışındaki kurumlarda işyar personele ödenemeyeceğini değerlendiriyoruz.

Soru: Periferi Güvenlik Komutanlığı’nda sivil Hayatiyet Mühendisi kendisine fariza yapmaktayım. Yaklaşık 3,5 yıldır kayırıcı ve kendi birliğimde toplanmış 4 skor trafonun Erdemli Gerilim İşletme Sorumluluğu görevi tarafımca adına getirilmekte. Size irdelemek istediğim sorular:
1- Şişko konvansiyon ile KİT kurumları (TEDAŞ,EÜAŞ ve TEİAŞ) mühendislerine verilmekte olan Efdal Yüklülük Bakım Tazminatı bana verilme şansı hangi kadardır? (31,5 kV gücünde 4 adet dönüştürücü faziletkâr yüklülük yerine rapor edilmekte)
2- Yine benzeri kurumlarda Yerey Tazminatı adına verilen ödence tarafıma verilebilir mi? (Ayrımlı birlikler içerisinde trafolara mahiye kontrole gitmekteyim, yaklaşık 20-25 km küşayiş araları bulunmakta.)

Cevap: Faziletli gerginlik tazminatı olarak aşina faziletli gerilim arttırma ödemesi şişman kesim ile kurma edilmiş bire bir ödemedir. Erke, Sanayi ve Madencilik Bakım Kolu kapsamına giren bazen KİT’lerde 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak mali ve içtimai haklar beyninde vadi almaktadır.

2019/1 az Kamu Görevlileri Yargıcı Kurulu Kararının Erke, Endüstri ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Finansal ve Toplumsal Hukuk bölümünün 11. maddesinde, “TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ umumi müdürlüklerine ilgilendiren enerji istihsal yerlerinde, peyda ve merbut şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı yahut kontrolü hizmetlerinde; Neşelilik Sağlam Akıntı Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde çalışarak etkin amme görevlilerine temas dönem için 20 TL arttırma sevap ödenir.” denilmektedir. Bu buyruk göre faziletkâr gerilim arttırma ödemesi çabucak TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ Umumi Müdürlüklerinde vazifeli personele ödenecek olup, değişik kurumlarda benzeri nitelikte fariza işleyen personele ödenmesi gibi değildir. bahis konusu ödemeden ayrıksı hizmet kollarında memur personelin dahi yararlanabilmesi üzere bu hükme şişko sözleşmenin kamu görevlilerinin tamamını kapsayan genel hükümleri beyninde saha verilmesi gerekmekte olup, 2021 yılında yapılacak dolgun geçim görüşmelerinde bu kâm yetkili konfederasyon ve sendikalar tarafından gündeme getirilebilecektir.

Değişik taraftan toprak tazminatı adına bildik mülhak hususi hizmet tazminatı Mehabet Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara İlişkin Karara yapışık II az cetvelin (E) Beceri Hizmetler bölümünün 6. sırasına dayanılarak ödenmektedir. Ödemeye ilişik detaylar ise 11.5.2006 günlü ve 26165 mahdut Resmi Gazetede yayımlanan 160 Sıra No. lu Izzet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere bakarak, kadroları Beceri Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, bahis konusu ekleme özel hizmet tazminatının ödenebilmesi üzere;

a) Bu personelin kürsü, atölye, ısı santralı, laboratuar, kuruluş (sosyal tesisler karışma), pres, fabrika ve bakım binaları kadar “kapalı mahaller” dışında arazi, park yeri, bahçe, yapı yeri, yapım, beyaz zehir, meydanda alanlarda oturmuş tarım ve hayvancılık aplikasyon birimleri, öğün, tünel, demiryolu, büyük içmece suyu, güreşçi köprüsü, yan yapıları, baraj v.b. boş emek mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde çalışarak çalışmış olmaları,

b) söz konusu görevlendirmelere ilgili olarak ilişkin birim amirlerince belirlenen fariza ve isimleri tazammun eden listelerin ibrazı,

tam olacaktır.

Serencam namına;

– Efdal gerginlik arttırma ödemesinin şişman inikat hükmü gereği TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlükleri dışındaki kurumlarda vazifeli personele ödenemeyeceğini,

– Toprak tazminatı kendisine tanıdık ekleme hususi bakım tazminatının ise 657 az Kanuna tabi ustalık hizmetler sınıfındaki personelden 160 Dizi No. lu Tebliğde belirlenen koşulları taşıyanlara ödenebileceğini,

değerlendirmekteyiz.

Share: