KKÖ, Ilmek hizmetleri uzmanı olunca maaşı düşer mi?

Kuran Kursu Öğreticisi iken Kült Hizmetleri Uzmanı tıpkı memurun hastalık maaşında 108 liraya mail düşüş olduğunu inceleyeceğiz.

Kuran Kursu Öğreticisi iken Diyanet Hizmetleri Uzmanı tıpkısı üyemiz, maaşının ek dersler dünya 108 teklik düştüğünü belirtmektedir. Kuran Kursu Öğreticisi unvanı Diyanet Hizmetleri sınıfında kayran almaktadır. Ilmek Hizmetleri Uzmanı unvanı ise G.İ.H’te… Aşağıda geçmiş ilişik araz ve özel hizmet tazminatı özelinde yaptığımız incelemeye, sonrasında karşılaştırmalı mahiye adına kayran verdik.

KATMA SEMPTOM

657 dar Büyüklük Memurları Kanunun 43 üncü maddesinde;

“…Ek Ses Seda: Bu Kanuna bağımlı kurumların kadrolarında kâin personelin aylıkları; hizmet sınıfları, fariza türleri ve maaş alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna yapışık I ve II basit cetvellerde gösterilen melfuf gösterge rakamlarının eklenmesi aracılığıyla hesaplanır. II sayılı cetvelde düzlük kayran unvanlarda mübayenet yapmaya ve eskimemiş unvanlar ilave etmeye Hükûmet yetkilidir.” hükmü vadi almaktadır.

Söz konusu Kanun hükmüne bakarak ilişik I Basit Çizgilik incelendiğinde, Unvana göre düzenlendiği anlaşılmaktadır. Genel İdare Hizmetler Sınıfında kim ekleme göstergeyi düzenleyen kısımda sayılmayan Din Hizmetleri Uzmanı unvanlar amacıyla( i ) bölümü aranje,

i) Bu sınıfa karışma olup de yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

1. Yükseköğretim görenler,

1.Derece

2200

2. Kademe

1600

3. Etap

1100

4. Adım

800

Din Hizmetleri Sınıfında, Kadroları bu sınıfa karışma olanlardan;

a) Sunu birkaç dört almanak dini faziletli tahsil mezunları

1.Rütbe

3000

2. Evre

2200

3. Evre

1600

4. Aşama

1100

5. Evre

900

6. Basamak

800

7. Merhale

500

8. Basamak

450

düzenlemesi yapılmıştır

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Antrparantez; Kült Hizmetleri Uzmanı amacıyla;

Yan ödeme Puanı (1-4 kademe) :

600+300: 900

Özel Hizmet Tazminatı: 1 paye üzere :

100

2-3 üncü rütbe üzere

80

Diğer merhale uzmanlar üzere

50

Ek tazminat 1-2 paye için :

115

3-4 rütbe için :

110

Diğer etap uzmanlar üzere

100

Kuran Kursu Öğreticisi için;

Canip ödeme Puanı :

500

Özel Hizmet Tazminatı: 1-4 basamak amacıyla :

95

Özel Bakım Tazminatı: sair dereceler :

94

Ek tazminat (umum dereceler üzere):

65

Bu düzenlemeye bakarak; Ilmek Hizmetleri Sınıfında “Kuran Kursu Öğreticisi” unvanında iken Umumi İdare Hizmetler Sınıfında “Diyanet Hizmetleri Uzmanı” unvanına geçtiğinizden dünya yetişek durumunuza bakarak “Yükseköğretim görenler” bölümünden 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerde mülhak araz alabilirsiniz.

KARŞILAŞTIRMALI MAAŞI HESAPÇI

Verdiğiniz bilgilerden, katma ses seda alamadığınıza göre Din Hizmetleri uzmanı yerine 5 yahut elan hor tıpkısı dereceye atanmış olmanız gerekiyor. Ancak bu derecedeki maaşın bağan olması istikbal ki yılarda yükseleceğiniz derecelerinde bağan olması anlamına gelmiyor.

Benzer çevirmek gerekir ise, 5 derecedeki Diyanet Hizmetleri Uzmanının maaşı aşağıdaki şekilde olacaktır. (hesaplamada kişinin 15 yıllık hizmetinin olduğu, bekar ve 5510 sonrası Kanuna bağımlı olduğu dikkate alınmıştır.)

Bire Bir emanet 1. Aşama Diyanet Hizmetleri Uzmanı olduğunda ise; maaşı 1772,53 TL den 2260,27 TL ye çıkacaktır.

KAPAT X

Bu yaşama Kuran Kursu Öğreticisi kendisine kalsa idi. 5 derecedeki maaşı aşağıdaki şekilde olacaktır. (hesaplamada kişinin 15 almanak hizmetinin olduğu, bekar ve 5510 sonrası Kanuna tabi olduğu dikkate alınmıştır.)

Bir dirilik 1. Dereceye düştüğündeki Kuran Kursu Öğreticisi maaşı ise 1769,11 TL den 1897,06 TL ye çıkacaktır.

DEĞERLENDİRME

Bu hesaplamalara bakarak Görevde yücelme sınavı sonucunda almış olduğunuz bakir titr olan Din Hizmetleri Uzmanı amacıyla atanmış olduğunuz adım için maaşınız yükselmemiş mümkün, Fakat 1-4 derecelere atandığınızda durum müspet yerine lehinize değişecektir.

Share: