Ne sözleşmeli süreler, memurlukta sayılır?

Kamuda hangi statüdeki sözleşmeli süreler, memurluk evre ve derecesinde sayılmaktadır.

Ayrımsız amme kurumunda sözleşmeli olarak etkin, elan sonra GİH sınıfındaki ayrımsız memurluk kadrosuna atandığında, kontratlı süreleri adım veya derecesinde sayılır mı?

Yahut, kontratlı subay olan henüz sonra GİH sınıfındaki tıpkısı memurluk kadrosuna atandığında, kontratlı subaylık süreleri etap veya derecesinde sayılır mı?

Bu soruların cevapları, 657 dar Kanunun 36. maddesinin C bendine bakılarak çözülmektedir.

Bu maddeye göre; eğer memurun çalıştığı bakım sınıfı ustalık hizmetler, afiyet hizmetleri, avukatlık hizmetleri, terbiye öğretim hizmetleri sınıfı ise mukannen şartlar dahilinde özel sektör karışma kalkışmak üzere bakım süreleri kademe ve derecede değerlendirilmektedir.

Ancak, memurun çalıştığı sınıf, Umumi İdare Hizmetleri (GİH) sınıfı ise, yalnız 657’nin 4 ve 237. maddesinin (e) bendine bakarak sözleşmeli statüde çalışılan süreler, kademe ve derecede değerlendirilmektedir. Buna dayalı kanun maddesi şu şekildedir:

“6Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına bakarak kesim ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli yerine geçirdikleri bakım süreleri, gelişigüzel sene üzere bire bir etap ilerlemesi ve her üç sene amacıyla tıpkı merhale yükselmesi yürümek yoluyla değerlendirilir.”

Hem Celal Personel Başkanlığı hem birlikte Danıştay, “memuriyete geçirilme” ibaresinin, 4/B statüsünde çalışmakta iken sınavla vazifeli kadrosuna yapılan atamaları birlikte kapsayacağını belirtmiştir. Tıklayınız.

Dolaysıyla,

1- Kontratlı süreler, 657’nin 4 ve 237/e bendi kapsamında ise paye ve derecede muayyen şartlar dahilinde değerlendirilmektedir. (İstisnai gâh detaylar üzere tıklayınız.)

2- 657’e göre sözleşmeli değil bile, örneğin 4678 az kanuna bakarak kontratlı subaylık statüsündeki süreler ise, sevimli memuriyete (GİH sınıfı) atandığında evre ve derecesinde sayılmayacaktır.

Share: