C dilimi rahatsızlığı olan polisler

Güven Hizmetleri Sınıfında müteharrik personelin keyif şartları, İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla yürürlüğe konulan “Emniyet Teşkilatı Keyif Şartları Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir.

Bu yönetmelikte 3 munzam bulunmaktadır. Munzam 1 ve 2, hastanelerde yapılması gereken istikşaf ve tetkikleri düzenlemektedir.

Katma 3 ise hastalıkları dal bazında sınıflandırmaktadır.

Buna bakarak, yani Katma 3’e bakarak,

– A ve B dilimi normal polislik yapabilmekte,

– C dilimi yönetimsel polislik yapabilmekte,

– D dilimi GİH memurluğuna geçerilmekte,

– E dilimi rahatsızlıklarda ise emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.

Diğer taraftan yönetmeliğin 16. maddesinde C dilimine ilgilendiren olareak şu hükme vadi verilmiştir: ”Madde 16Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C dilimi afiyet şartlarını taşıyanlar birimlerin canlı hizmetleri dışında mütezayit gayrı hizmetlerinde çalıştırılabilir.”

Bu hükümranlık göre C tipi rahatsızlığı olanlar birimlerin aktif hizmetleri dışında küsurat hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. Ancak yukarıda düz sunulan maddede “çalıştırılabilir” dendiği üzere ara sıra ümera bu hükmü takdir hakkı tanıyan benzeri buyruk kendisine algılamakta ve C dilimi tabir mevdu personeli aynı şekilde çalıştırmaya devam etmektedir. ancak memurlar.net forumunda yapılan kâh yazışmalarda, üyelerimiz bunun hukuken uygun olmadığını ve Emniyetin soruşturmasına tutkun adına, mesai şeklinde hiçbir farklılık yapılmayan memurların amirleri karşı ceza uygulandığını belirtmektedir. Bu konuya ilgilendiren forum yazışmalarına yayılmak üzere tıklayınız.

Share: