İstifa fail 4/B personelin, bambaşka 4/B pozisyonlara geçiş imkanı

632 çevrilmiş KHK ile referans işleyen yekpare 4/B sözleşmeli personel 4 Haziran 2011 tarihinde kadroya geçirilmişti. Bu tarihten itibaren yapılan alımlarla 4/B’li personel sayısı esasen artmaya başlamıştır. Buna paralel namına bile hele çekilme fail kontratlı personelin eksantrik kurumlara 4/B sözleşmeli olarak başvurusunun cins olup olmadığı soruları gelmeye başlamıştır. Yazımızı okumak için başlığa tıklayınız

Sözleşmeli personel, 657 mahdut DMK’nın 4’üncü maddesinin (b) fıkrasında tanımlandığı için adını buradan almaktadır. Buna binaen bu personelin zat hakları ve başka hususların belirlenmesi amacıyla Kabine tarafından ?Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar? çıkarılmıştır ve bu haberimizde bunu ezcümle ?Esaslar? kendisine anacağız.

Esaslar’ı incelediğimizde görmekteyiz ki 4/B personelinin bakım sözleşmesi aşağıdaki hallerde (kendisi yahut hava vasıtasıyla) feshedilmektedir:

1- Bakım sözleşmesine çapraz hareketten kurumca çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi

2- Doğum

3- Askerlik

4- Bölümsel zamanlı çalışanlar

5- Proje süresi ile tutkun çalışanlar

6- Şöhret değişikliği yapanlar

7- Kayırıcı durumundan yer değiştiremeyenler

8- Afiyet durumundan meydan değiştiremeyenler

Bu sekiz durumdan ilk üçü bambaşka tıpkı dosyamıza konu olacaktır. Bu haberimizde sonuç ilkokul tağyir halinde 4/B personelin öz kurumunda yahut ayrıksı bire bir kurumda temas unvanda 4/B personel adına göreve başlayıp başlayamayacağını inceleyeceğiz.

Mevzuat ne diyor?

2010 yılında yapılan fark sonrasında Esaslar’ın kayran alan ?Ek 1 Maddesinde? aşağıdaki kuzuluk gelmiştir;

?(Munzam: 22/11/2010-2010/1169) Kontratlı personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına mugayir hareket etmesi zımnında kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya kavil dönemi ortamında sözleşmeyi tek yanlı feshetmesi halinde, bozma tarihinden itibaren benzeri yıl geçmedikçe amme gurur ve kuruluşlarının kontratlı personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

KAPAT X

Sözleşmesini;

a) Bölümsel zamanlı veya proje süresi ile mecbur çalışanlardan,

b) Ekleme 4 üncü bap çerçevesinde şöhret değişikliği yapanlardan,

c) Herif yahut esenlik durumu nedeniyle düzlük değişikliği talebinde bulunmakla bu arada; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde benzeri san ve niteliği taşıyan abes keyfiyet bulunmaması yahut yer beş altı tıpkısı yıllık fiili mesai şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine merbut namına, Katma 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir almanak süre şartına tabi tutulmadan baştan istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü köşe yazısı kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri amacıyla ilk kez işe alınma prosedürüne uyma edilmesi zorunludur.?

?İlk sefer işe alınma prosedürüne uyma edilmesi? ne demektir?

Bu ifadeden, kamu kurumlarına ilk kez girenlere makbul yöntem yani ?KPSS puanı kullanarak kamu görevlerine girilmesi durumu? anlaşılmalıdır. Çünkü 4/B personelin, memurlarda olduğu kabilinden tıpkı kurumdan eksantrik bir kuruma nakil hakkı yoktur. 4/B personel, zat kurumundan ne sebeple ricat ederse etsin bambaşka tıpkı kurumda 4/B personel adına hizmet etmek üzere ayrıklı ahval haricinde KPSS puanıyla müracaat etmek zorundadır. Bunun amacıyla bile kurumların 4/B sözleşmeli personel alımı için zar vermiş olması gereklidir. Başvuruları bitmeme fail 4/B sözleşmeli personel alımları üzere tıklayınız.

Kısmi zamanlı etkin 4/B personel

Bu personel, hizmet sözleşmesini feshetmesi yerinde KPSS puanı ile bambaşka benzeri kurumda istediği unvanda 4/B personel adına çalışabilir. Bu şahıslar iptal sonrası ?bir sene yasağı? kapsamında değildirler.

Bu istihdam türüne, genellikle keyif ve avukatlık hizmetleri alanında rastlanmaktadır.

Proje süresi ile sınırlanmış çalışan 4/B personel

Bu durumdaki personel, ?tıpkısı sene bekleme süresi? kapsamında bulunmamaktadır. Bu kişiler bakım sözleşmesini feshederse KPSS puanını kullanarak tek beklemeden başka ayrımsız 4/B personeli namına başvurabilir ve hizmet sözleşmesi imzalayabilir.

Ayrımlı unvanda aynı 4/B pozisyona boşlamak isteyenler ( Kişi kurumu ya dahi ayrımlı gurur)

Herhangi Bir 4/B personel mahsus aynı boyut unvanı ile çalışmaktadır. Örneğin, mühendis, öğretmen, teknisyen, yapımcı, abla gibi.

Sözleşmesini fesheden 4/B personel değişik unvanlı tıpkısı 4/B personel pozisyonuna ?tıpkısı sene barışma imzalayamama? engeline takılmaksızın KPSS puanıyla başvurabilir ve konvansiyon imzalayabilir. Bu durum özlük kurumu bünyesinde bir 4/B hava olabileceği kabil ayrıksı tıpkısı kurumdaki gidiş üzere da geçerlidir.

Söz Gelişi, bindi personeli unvanı ile Sağlık Bakanlığında 4/B sözleşmeli personel namına müteharrik benzeri personel sözleşmesini feshederse, hiç beklemeden KPSS puanıyla Keyif Bakanlığının hemşire unvanlı 4/B pozisyonlarına başvurabilir. Gene ayrımsız şekilde Ekincilik Bakanlığındaki bacı veya başka unvanlı aynı 4/B pozisyona KPSS puanıyla beklemeksizin müracaat yapabilir.

Herif durumu nedeniyle görev yerini değiştiremeyenler

Âdem durumu zımnında görev yerini (kent) değiştiremeyen personel üstelik sözleşmesini feshetmesi yerinde ?bire bir yıllık bekleme süresine bağımlı olmadan? KPSS puanıyla müracaat yaparak 4/B pozisyonlara başvuru yapabilir ve hizmet sözleşmesi imzalayabilir.

Ancak bunun amacıyla bu personelin öncelikle fariza yeri değişikliği talebinde bulunmuş olması gereklidir. Bu talepte bulunmuş olan 4/B personelin aşağıdaki şartlardan bildirme beş altı birini karşılaması ?tıpkısı sene beklemeden? rastgele 4/B pozisyona başvurması amacıyla yeterlidir;

– Personelin intikal yapacağı benzeri hizmet biriminin bulunmaması (yani kurumun yegâne yahut sınırla sayıda düzenleme biriminin olmasıdır. Söz Gelişi, Bilecik Üniversitesinin Bilecik haricinde başka tıpkısı yerde teşkilatı yoktur. Örneğin, TUİK Ankara haricinde birkaç şehirde kuruluş birimine topluluk bir kurumdur. Bu durumda Bayburt’a artırmak isteyen 4/B personel incizap ederse yukarıdaki haktan yararlanabilir.)

– Personelin fariza yaptığı kurumun apayrı devlet/ilçelerde düzenleme birimleri bulunsa de namına akıllıca benzeri pozisyonun bulunmaması durumunda yukarıdaki haktan yararlanabilir. (Söz Gelişi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ankara’de fariza işleyen mühendis unvanlı tıpkı 4/B personel Hatay’a terhis etmek istemektedir. Fakat Hatay’de bu unvanda bir yer bulunmadığı için buraya geçiş yapamamaktadır. Bu durumdaki 4/B personel istifa ederek yukarıdaki haktan yararlanabilir.)

– Personelin çalışmakta olduğu kurumun ayrıksı mülk/ilçede teşkilatı olsa ve bu teşkilatta akla yatkın vaziyet olsa da bu personel sunma az tıpkı sene çalışmış gelmek şartını karşılamıyorsa fariza yerini değiştiremez. Ancak bu eşhas sözleşmelerini feshetmeleri yerinde esasen yukarıda bahsettiğimiz haktan yararlanabilirler.

Sağlık durumu zımnında görev yerini değiştiremeyenler

4/B personel esenlik durumuyla fariza yerini değiştirebilmek amacıyla, çalışmakta olduğu ilde kendisi, eşi, çocuğu ile bakmakla memur olduğu esas veya babasının tedavisinin benzer olmadığının raporla ispatlamalıdır. Ancak raporla durumun ispatlanması ayrıksı bire bir birime intikal için yeterli olmamaktadır. Zira aynı bile intikal geçmek maksut şehirde kurumuna ait teşkilatta kendisine makul ve yersiz tıpkı pozisyonun olması gereklidir.

İşte hava olmadığı amacıyla fariza yeri değiştiremeyen personel istifa ederek, ?bire bir sene engeline vabeste kalmadan? KPSS puanıyla öz kurumuna yahut başka aynı kuruma 4/B pozisyonları üzere müracaat yapabilir ve bakım sözleşmesi imzalayabilir.

Share: