Memurun özen etmesi müstelzim 4 bahis…

Memurlar özen edin, aşağıdaki ahval sizin da başınıza gelebilir

Memurların bilmesi gereken bazı konular vardır ki hareket işten geçtikten sonraları bunları öğrenmenin maliyeti az çok çok olabilmektedir. İşte bugün memurların bilmesi müstelzim haddinden fazla eke bilgileri paylaşacağız.

10.000 TL vezneci kredisi düz memurun munzam mal bildirimi karşındaki durumu

Bir Nice memurun düzen bağı cezasına maruz kaldığı konulardan birisi de süresinde verilmeyen eklenmiş para beyanıdır. Çünkü, ne antlaşma ve hangi durumlarda ek mal beyanı verileceği bilinmemekte ve gözden kaçırıldığı üzere bile geleceği karartacak sıkı düzen cezasına maruz kalınabilmektedir.

Ekleme mal beyanı verilmesi Para Bildiriminde Bulunulması Karşı Talimatname hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin Munzam Mal Beyanı antetli 10’uncu maddesine bakarak beyanname yüklemek zorunda olan amme görevlileri, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin kişisel mülk varlıklarında büyük tıpkı farklılık olduğunda, değişikliği izleyen tıpkı ay zarfında eskimemiş edindikleri dünyalık, hak, dirimsel, algı ve borçlara sınırlı gelmek amacıyla ek mal beyanı atfetmek zorundadırlar. Elde ettikleri net aylığın ilkokul merhametsiz tutarı ‘mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile adalet, matlup veya dirimsel sağlanması veya borçlanılması’, mülk varlığında kebir fark sayılmaktadır.

Burada özen edilmesi müstelzim bap memurin üzere elde ettiği net maaşın 5 imansız olan tutarın bilinmesi ve buna bakarak akıntı edilmesidir. Zira, bazı bazı bu husus karıştırılabilmektedir.

Bu durumu bire bir örnekle yorumlamak icabında; VHKİ kadrosunda görev fail bire bir personel açık kendisine 1.800 TL maaş alıyorsa, 1.800 x 5 = 9.000 TL den çok mülk elde edinmesi evet da borçlanması halinde eklenmiş mal beyannamesi verme zorunluluğu vardır. Buradan şu ifadeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Memurun açık namına aldığı mahiye, eklenmiş bildirge verip vermeyeceğini belirleyecektir. Birtakım memur 10.000 TL tutarında mal elde ettiği amacıyla munzam bildirge atfetmek zorunda olacak birtakım işyar ise 50.000 TL mülk elde ettiği amacıyla munzam beyanname verecektir. Hep kamu görevlilerinin bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

Okuyucumuz ise 10.000 TL banka kredisi çektiği için munzam dünyalık beyannamesi yöneltmek zorundadır. Verilmediği takdirde cezalı duruma düşülecektir.

Özen edin, taşınmazlar ediniminde mülhak beyan konusunda ağız dalaşı var

Bize göre genel beyan dönemi dışında gayrimenkul ediniminde bile servet varlığındaki artış tutarı maaşın 5 zalimce kadar ise mülhak dünyalık beyannamesi verilmemelidir. Ancak, bu konuyu farklı yorumlayan kurumlar çıkabilir ve munzam mal beyanı verme döneminde olduğu kabil tutarı ne olursa olsun eklenmiş mal beyanı verilmeliydi denebilme riski olduğu üzere riske girmeden taşınmazlar ediniminde tutara bakmadan süresinde ilişik para beyannamesi verilmesini öneririz.

Burada dikkate edilmesi ve bilinmesi gereken ayrımsız bap bile birlikte oturulsa birlikte sulta altında olmayan dallar amacıyla yani 18 yaşından balaban torunlar amacıyla hem genel bildirme, hem dahi ilişik bildirme döneminde servet beyannamesi vermeye gerek olmadığıdır.

Bir Zamanlar melfuf servet beyannamesi verilmemesinin cezası

657 sınırlanmış Kanun’un 125’inci maddesinde ‘Belirlenen uzanım ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak’ fiilinin karşılığı olan sıkı düzen cezası, Etap ilerlemesinin durdurulmasıdır. Eğer bir zamanlar vermeyi unutmuşsanız daha fazla geciktirmeden tezce beyannamenizi vermenizi öneririz. Bu durumu kurumunuz kendiliğinden tayin ederse, ‘Etap ilerlemesinin durdurulması’ cezasına muhatap olmanız kaçınılmazken kendiliğinizden vermeniz halinde on paralık ceza almamanız da tür olabilir.

Dikkat edin, aldığınız çor raporlarını sunu geç strateji eden bölüm vermek zorundasınız

Yeni yürürlüğe giren ‘Devlet Memurlarına Verilecek Çor Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Asıllar ve Esaslar Için Yönetmeliğin’ 7’nci maddesine bakarak;

KAPAT X

1- Hastalık raporlarının aslının yahut ayrımsız örneğinin sunu geç raporun düzenlendiği haset izleme eden günün çalışma saati bitimine büyüklüğünde elektronik ortamda yahut uygun yollarla mecbur olunan sıkı düzen amirine anlama ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, anlatım süresi böylece raporun aslının konfirmasyon edilmesi zorunludur.

2- Yine almanak iznini yurtdışında nâkil memurların aldıkları çor raporları de aut temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip arz geç müsaade son tarihinde disiplin amirlerine tefehhüm ettirilmesi gerekmektedir.

Karşıt durumlarda düzen bağı cezası alabilirsiniz. Birçok memurun bu hususu bilmediğinden cezalı duruma düşmemesi üzere hatırlatma gereği duyduk

Share: