Sözleşmeli mühendise vekalet görevi verilebilir mi?

Izzet Personel başkanlığı, güzeşte kamer, Karayolları Umumi Müdürlüğüne verdiği kuruntu yazısında, kontratlı personele vekaleten aynı fariza verilemeyeceği belirtildi.

Kontratlı personel, görevli kadrolarına vekalet edebilir mi? imza ve paraf yetkisi görevi verilebilir mi?

Fehamet Personel Başkanlığı, Haziran ayında, Karayolları Umumi Müdürlüğüne verdiği rey yazısında,

“- kontratlı personel statüsünde olanların vazifeli kadrolarına vekalet etmesinin benzer bulunmadığı,

– resmi yazışmalarda sıkıntı çekmek niteliğinde olan imza ve paraf yetkisinin sözleşmeli personel yoluyla kullanılmasının genel olarak hukuka karşıt olacağını”

belirtmiştir.

İŞTE DPB’NİN YAZISI

Share: