Aylık kalemlerinden hangi kesintiler yapılır?

657 basit Kanuna göre mahiye alanların, aylık kalemlerinden hangi kesintiler yapılır?

Memurların aylık unsurları çok çeşitlidir. Ancak yeryüzü önemlileri hususi hizmet tazminatı, melfuf koku aylığı ve mülhak ifa tutarıdır. Bağıl adına bu kalemler, maaşta majör düz miktar.

Evet hangi maaş kaleminden ne kesintiler yapılır?

Kesintiler; Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Mütekait Keseneği olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.

Aşağıda beher maaş unsuru açısından yapılan kesintilere meydan verilmiştir.

Kesintilerdeki tekaüt keseneği kesintisi Teşrinievvel 2008 sonrası görevli olma ile önesinde memur olmaya bakarak değişmektedir. Ilk Teşrin 2008 öncesi görevli olanlar 5434’e tabidir. Teşrinievvel 2008 sonrası işyar olanlar 5510’a tabidir.

Aylık Unsurlar

Sağlık Vergisi

Mühür Vergisi

5434 sayılı Kanuna bağımlı personelin Zahmetli Keseneği Hesabı

5510 çevrilmiş Kanuna bağımlı personelin Prime Temel Kazancın Hesabı

1- Koku Aylığı

Kesilir

Kesilir

Matraha Karışma

Matraha Karışma

2- Melfuf Emare Aylığı

Kesilir

Kesilir

Matraha Dahil

Matraha Karışma

3- Aya Aylığı

Kesilir

Kesilir

Matraha Dahil

Matraha Karışma

4- Kıdem Aylığı

Kesilir

Kesilir

Matraha Karışma

Matraha Dahil

5-Yan Ödeme Aylığı

Kesilir

Kesilir

6- Hususi Bakım, Eğitim Bilimi Tedris, Kült Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Mülki İdare Amirliği Hususi Hizmet, Doğruluk Hizmetleri Ödence Tutarı

Kesilir

Matraha Dahil

7- Denetim Tazminatı

Kesilir

Matraha Karışma

8- Katma Ödeme Tutarı

Kesilir

9- Makam Tazminatı

Kesilir

Matraha Karışma

10- Fariza/Külah Tazminatı

Kesilir

Matraha Karışma

11-Eş Yardımı

12-Yavru Yardımı

13- Açacak Tazminatı

Kesilir

14- Giysi Yardımı

Kesilir

Kesilir

15- Mülhak Ders

Kesilir

Kesilir

16- Aşkın Iş

Kesilir

Kesilir

17-Ecir Semptom Aylığı

Kesilir

Kesilir

18- Tazminat Semptom Aylığı

Kesilir

19- Şişman Sözleşme Primi

Kesilir

20- Veladet Yardımı

21- Ahiret Yolculuğu yardımı

22- Yetişek Talim Ödeneği

Kesilir

23- Tayın Bedeli

Kesilir

Share: