DPB’den, KİT sözleşmeli personelinin almanak izinleri üzere muhteşem izah

Şevket Personel Başkanlığı, KİT’lerdeki sözleşmeli personelin 2016 yılında kullanamadıkları almanak izinlerini 2017 yılında kullanabilecekleri yönünde kuruntu verdi

Hatırlanacağı amacıyla yapılan kanuni düzenlemeyle, KİT kontratlı personeline de, memurlar dahi olduğu kabil, geçen sene kullanamadıkları almanak izinlerini cari yılda kullanma imkanı verilmişti. Ancak bu kanuni düzenlemede, 2016 yılı izinlerinin, 2017 yılında kullanılıp kullanılamayacağına dair tıpkı aleniyet bulunmayan idi. Bu açıklığı Fehamet Personel Başkanlığı giderdi. Başkanlık yaptığı açıklamada, 2016 yılında kullanılamayan almanak izinlerin, 2017 yılında kullanabileceğini belirtti.

İŞTE ÇAP PERSONEL BAŞKANLIĞININ RESMİ AÇIKLAMASI

23/2/2017 tarihli ve 6824 sınırlanmış Yasa’un 24’üncü maddesi ile yapılan ayrım ile 399 az KHK’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Bahse konu fıkrada “Bire Bir antant döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip ittifak döneminde kullanılması cins değildir.” ibaresi yürürlükten kaldırılarak hesabına “Bire Bir konvansiyon döneminde kullanılmayan izinler müteakip kavil döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile tıpkı esbak geçim dönemi aut, önceki barışma dönemlerine ait kullanılamayan müsaade hakları düşer.” hükmü kayran almaktadır.

Başkanlığımıza ilişkin Teşebbüslerden ve şahıslardan yapılan başvurularda, 2016 yılına ilişkin kullanılmayan cevaz haklarının kullanımı üzerine ayrımsız tereddüt oluştuğu anlaşılmıştır.

Fark edileceği üzere sakat düzenlemede hakkın “kullanılmasının kabil olmadığı” çıplak rapor edilerek bir zaman aşımı süresine (müruru zaman) yıpranmamış düzenlemede ise, “kullanılamayan müsaade hakları düşer.” almak vasıtasıyla aynı doğruluk düşürücü ( sükütu adalet) süreye düz verilmiştir.

8/3/2017 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemede ise “Akan sözleşme dönemi ile tıpkı geçmiş kesim dönemi hariç, önceki kavil dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.” denilmektedir. Buradan da çıplak görüleceği amacıyla kullanılmamış yılın girmesi ile gelişigüzel cari sene ile eski yıldan bozuk olan yıllara ilişik ve kullanılamayan yıllık izin hakları amacıyla doğruluk düşürücü müddet öngörülmüştür.

Zımnında, bulunan aranjman neticesinde 2015 yılına ilişkin metruk müsaade haklarının düştüğü açıktır. Fakat anılan düzenleme, 2016 yılına ilişik almanak izinlerin 2017 yılında kullanılmasına imkan tanıdığı değerlendirilmektedir.

Akıbet yerine, KİT sözleşmeli personelinin 2016 yılında kullanılmayan almanak izinlerinin 2017 yılında kullanılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan 399 dar KHK’nin 6’ncı maddesi çerçevesinde hazırlanan Türlü Sözleşmelerde müsaade hakkının ayrımsız sonraki yıla devrinin tür olmadığı belirtilmektedir.

Konuya ait zahir kanuni düzenleme yapıldığından ve bu düzenleme yürürlüğe konulduğundan yasa ile çelişen Soy Sözleşmelerde aranjman yapılmadan birlikte KİT’lerde memur kontratlı personelin cari yıl ve ayrımsız eski yıla ilişik kullanılmayan izinlerini kullanabileceği endişe edilmektedir.

399 Sayılı Yasa Hükmünde Kararname Hükümlerine Bakarak Yapılacak Sözleşmelerde Düzlük Takanak Hususların Tespiti Üzerine Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde “399 az Kanun Mesabesinde Kararname hükümlerine karşıt olmamak kaydıyla (EKLEME:1) ve (EK:2) de yer düzlük makule sözleşmelerde adım ve sadık ortaklıkların teklifi ve Şevket Personel Başkanlığının akla yatkın görüşü konusunda uymazlık yapılabilir.” hükmüne meydan verilmiştir. söz konusu aranjman çerçevesinde Girişim ve Vabeste ortaklıkların mevzuat uyumu terazi amacına çevrik kendisine yapacakları başvurular Başkanlığımızca ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

Kamuoyuna istinkâf etmek ile duyurulur.

Share: