Askeri kurumlara sivil memur alımında gestalt şartı kaldırıldı

12 Ilk Teşrin 2009 tarihinde yayımladığımız haberde, askeri kurumlara sivil görevli alımı yapılırken destan şartı aranmasının hukuksuz tıpkısı uygulama olduğuna saha vermiştik. Askeri kurumlara sivil memur alınırken, afiyet şartları açısından, “Türk Silahlı Kuvvetleri Afiyet Yeteneği Yönetmeliğine” bakılmaktadır. Söz Konusu yönetmeliğin 85. maddesinin 2. fıkrasında, 16 Orak Ayı 2008 tarihinde ayrımsız uymazlık yapılmıştır. Yapılan bu değişilik ile sivil memur alımında üstelik, öğrenci alımında aranan klan şartının uygulanması egemenlik altına alınmıştır.

GESTALT ŞARTI KALDIRILDI

Fakat, 2008 yılında yapılan bu değişikliğin türel benzeri dayanağı bulunmamaktadır. Yönetmeliğin 25. maddesinde 19 yaşından erkân için kamet şartının madun limiti 164 adına belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 85. maddesinin ikinci fıkrasında düzlük kayran ” Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak memurların destan ve kilogram oranlarında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi esas alınır.” hükmü mucibince, 164’ten henüz bodur aynı boya eş olanların Türk Silahlı Kuvvetlerinde sivil işyar olmasının önü kapatılmıştır.

Ancak bu uygulamaya ilişik kendisine haddinden fazla sayıda davada açılmıştır.

Memurlar.net’in konuyla ilgili haberinde belirtildiği üzere ister çok sayıda sevgili küşade olmsı gerekse mevrut tepkiler üzerine 31 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazetede, Bakanlar Kurulu Kararıyla yönetmeliğin 85. maddesinin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bap şu şekildedir: “(Ayrı Ayrı ikinci paragraf: 16/6/2008-2008/13831 K.) Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak memurların kamet ve kilogram oranlarında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi esas alınır. Alımı yapacak komutanlıklar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki tablolarda tamlanan alt limitlerin elan aşağısında veya kayırıcı limitlerin henüz yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları klan ve kilogram zir ve eğin limitlerini kendileri tayin değer ve broşürlerinde yayımlar. Bu esaslara göre civar elemeden geçirilen adaylar, henüz sonradan mecmu teşekküllü asker hastanelerinde yapılacak muayeneleri sırasında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki tablolara göre değerlendirilerek sağlıklı ayrımsız uzunluk-kilo oranına erbap olup olmadıkları tayin edilir.”

DEVAM FAIL SİVİL IŞYAR ALIMLARI

31 Teşrinievvel 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan uymazlık sırasında, Yönetmeliğe aşağıdaki arızi husus eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 7- Bu Yönetmelikle yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten ilk başlanan ancak henüz sonuçlanmamış olan sivil görevli adaylarına ilgilendiren gelgel işlemleri karşı bu Talimatname hükümleri uygulanır.?

Bu maddeye göre elan sonuçlanmamış sivil memur alımlarında birlikte klan şartının aranmaması gerekmektedir.

Share: