Üniversitenin sözleşmeli personel çekicilik ilanı hem mevzuata hem dahi pandemi koşullarına çapraz!

Gaziantep İslam Fen ve Teknoloji Üniversitesinin kontratlı personel gelgel ilanında düzeltilmesi müstelzim üç kapı var.

2018 yılında bakir yapılış sürecine başlayan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi vasıtasıyla 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de 1 Yapımcı, 1 Destek Personeli ve 1 Göz Personeli pozisyonu yayımlanmıştır.

İlanı incelediğimizde ister mevzuata gerekse pandemi koşullarına uymaz üç husus bulunduğu görülmektedir. Bunlardan özetle bahsedelim.

Göz personeli alanındaki hesap için “Patika liselerin Motosiklet bölümü mezunu olup, “Motosiklet Hizmet Tamirat”, “Zalimce ve Sıvı Yakıtlı Radyatör Ateşçisi”, “Doğalgaz Yakıtlı Radyatör Ateşçisi” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” belgelerine iyesi olmak.” şartı aranmıştır. Burada belirlenen şartların “Bölüm Personeli” görevleriyle ilgisi bulunmamaktadır. Darülfünun “Destek Elemanı” alanına uyan bire bir şartı “Kesim Personeli” yerine car etmiştir. “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”dahi tamlanan görev tanımlarına kemiksiz karşıt olduğu üzere düzeltilmesi şarttır.

İlana başvuracaklar için “Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Kat Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında vadi kayran başvuru formunu kamu ve umum doldurarak maksut belgelerle birlikte bizzat yapmaları gerekmektedir. Misil, fax ve genel ağ eliyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.” açıklaması vadi almıştır. Pandemi koşulları o büyüklüğünde tedbire karşın azalacağı ümit edilirken, akıbet günlerde anbean yükselmeye başlamıştır. Kapsam böyle olunca kişilerin 81 ilden Gaziantep’e şahsen referans amacıyla gelmesi sonuç adım abestir. Elektronik imkan bulunmayan ise sunu azından kat eliyle müracaatın önü açılmalıdır.

Sonuç olarak, 2020-KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından 22 Ekim 2020 tarihi bakımından açıklanmıştır. İlgili yükseköğretim kurumu ise 2018 KPSS puanlarını anne ahzetmek kanalıyla 20 Ilk Teşrin 2020 haset kadroları ilan etmiştir. bahis konusu sonuçların açıklanması ile birlikte ilanda bu yönde üstelik aynı güncelleme ihtiyacı doğduğu düşünülmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Gaziantep İslam Vukuf ve Uygulayım Bilimi Üniversitesinin kontratlı personel alımına dayalı vermiş olduğu ilanı “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ı ve açıklanan KPSS sonuçlarını dikkate kabul etmek vasıtasıyla baştan değerlendirmesinde fayda bulunmaktadır.

Share: