YÖK, pres bölümünü, keyif personeli amacıyla mesleki üst tahsil saymadı

T. C. YÜKSEKÖĞRETİM MÜESSES BAŞKANLIĞI

Aynı :B.30.0.EOB.0.00.00.01 Laf :Eğin Tahsil Hk.

1 5.10.2009*033388

PATIRTILI SAĞLIK VE IÇTIMAI HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
Necatibey Cad. No:82/13 S ıhıye/ ANKARA

İLGİ: a) Kamil SABAH’ ın 25/05/2009 günlü dilekçesi.
b) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 01/07/2009 sıra ve B.31.0.ÜAK.01/6221 basit yazısı.
c) CURCUNALI Afiyet ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanlığı’nın 08/10/2009 ruz ve705-2009/1300 az yazısı.
d) Ünal İÇER , Esra Yusufoğlu ÇAHAN’ın 09/10/2009 tarihli dilekçeleri.

14/05/2008 günlü Yükseköğretim Yürütme Müesses toplantısında; Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı’nın görüşü da dikkate alınarak, 2547 az Kanun’un 2880 basit Kanun’la değişik 43/b maddesi göre, Turhal Esenlik Hizmetleri Patika Yüksekokulu Sayrılarevi Yönetimi ve Yapılanma Programı (hemşirelik, ebelik, keyif memuru, laboratuvar, röntgen teknisyeni vb.) sağlık çalışanları için mesleksel benzeri dal öğrenim sayılmadığına değişmeyen verilmiştir.

07/01/2009 tarihli Yükseköğretim Icra Yerleşmiş toplantısında; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla ayrı ayrı 43/b maddesi mucibince Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü dahi dikkate alınarak, Sağlık Hizmetleri Çığır Yüksekokulu Hastane Yönetimi ve Kodifikasyon programının sağlık çalışanları (hemşirelik, ebelik, esenlik memuru, laboratuar, röntgen, teknisyeni v.b.) üzere mesleki bir ense tahsil sayılamayacağına ilgilendiren alınan 14/05/2008 günlü Yükseköğretim Icra Müesses kararının Afiyet Kurumları İşletmeciliği önlisans programının afiyet çalışanları üzere tıpkı üst tahsil sayılması dolayısıyla iki kararın birbiri ile çeliştiğini belirtilerek bahis konusu kararların baştan değerlendirilmesine ilişik bilgi isteği incelenmiş ve 14/05/2008 günlü Yükseköğretim Icra Kurulu kararında farklılık yapılması gerekmediğine karar verilmiştir.

17/06/2009 günlü Yükseköğretim Icra Kurulu toplantısında; 2547 çevrilmiş Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi layıkıyla, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü dahi dikkate alınarak, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nde tanıdık öğrenimin, Sağlık Patika Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümü’nün tıpkısı peş öğrenimi olmadığına karar verilmiştir.

Share: