Göreve başlamadan geçmiş veladet fail 4/B’linin izni

Göreve başlamadan evvel veladet işleyen personelin sorunları üstüne amme kurumları, yersiz yere, zıt düşün vermektedir. Tıpkısı haddinden fazla kamu kurumu, görevli olarak çalışmaya başlayacak personeline, mevlit olayı göreve başlamadan ilk ergin ise veladet izinlerini kullandırmama yolunu seçmektedir. Benzer kuruntu 4/B’liler üstüne dahi uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak, mevzuat çok ayan olmadığından, gerek memurlar açısından gerekse dahi 4/B’liler açısından, amaçsal değerlendirme için başvurularak, olumlu değerlendirme yapılması mümkündür.

MEMURIN İÇİN EBAT

Veladet izni süreleri 657 sayılı Izzet Memurları Kanununun 104’üncü maddesinde düzenlenmiştir. ?Memura doğum yapmasından ilk 8 hafta ve veladet yaptığı tarihten itibaren 8 hafta kalkmak için hep 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çokluk hamilelik halinde, doğumdan geçmiş sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Fakat afiyet durumu akla yatkın olduğu takdirde, tabibin onayı ile işyar isterse doğumdan önceki 3 haftaya büyüklüğünde işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, veladet sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna bakarak doktor raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, benzeri yaşından epey çocuklarını emzirmeleri üzere günde mecmu benzeri buçuk saat benzen izni verilir. Benzin izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.?

Antrparantez 657 sayılı Cesamet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında de “Veladet fail memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde tamlanan sürelerin bitiminden itibaren 12 taban büyüklüğünde aylıksız cevaz verilir.” hükümleri yer almaktadır.

Ayrımsız kısım amme kurumları, lafzi kıymetlendirme yaparak, maddede “memura” ifadesinin kullanıldığını, memurluğa atanmadan geçmiş tevellüt olayının gerçeklemesi yerinde ise kişinin vazifeli olmamasından muhit, hem mazaret hem da maaşsız müsaade verilmesi üzerine zıt yaklaşmaktadır.

Oysaki burada amaçsal istimara yapılması yerinde daha insanca tıpkı sonuç ortaya çıkacaktır.

4/B’LİLER İÇİN EBAT

28.6.1978 sıra ve 16330 Mahdut Resmi Gazetede yayınlanmış olan 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9.maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kontratlı avrat personele doğumdan önce sekiz, doğumdan sonraları sekiz hafta girmek için toplanmış on altı hafta süre ile ücretli mevlit izni verilir.” hükümleri bulunmaktadır.

Tıpkısı esasların 1. maddesine “Katma Husus 1-Doğum ve askeriye sebebiyle bakım sözleşmesi feshedilen kontratlı personelin pozisyonu gizli tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda baştan hizmete alınır. Ancak doğum cihetiyle bakım sözleşmesini feshedenlerin doğum izni bitiminden itibaren genişlik geç bir yıl içerisinde yeniden istihdam edilmek için ayrıldığı kuruma yazılı talepte bulunur.” denilmektedir.

Yukarıdaki hükümlerde de, memurluğa analog benzeri kapsam bulunmaktadır. Cümlerin öznesi “Sözleşmeli” namına belirlenmiş olduğundan kâh amme kurumları, 4/B’li aynı göreve atanmadan geçmiş veladet olayının olması halinde kişiye doğum sonrası mazaret izni ile 1 sene süresince sözleşmesini iptal ika imkanını sunmamaktadır.

Ancak, memurlar bölümünde açıkladığımız için, amaçsal istimara yapılması halinde, hem insanca tıpkı ülkü çözgün olacak hem birlikte henüz yeni anne ergin kişilerin psikolojisi bozulmayacaktır.

Milli Yetişek Bakanlığı 4/B’li personelin bu durumına ait olarak, gayrı amme kurumlarına eş olacak aynı düşün yayımlamıştır. Ofis Başkanı Vukuf Çolak yoluyla sunulan görüşte, mevlit olayının göreve başlamadan önceki başlamış olması halinde,

1-Veladet öncesi kullanamadığı iznini doğumdan sonraları kullanılmak üzere eklenmeyecektir.

2-Göreve başladıktan sonra, izninden küsurat kısmını kullanabilecektir.

3-Tevellüt izni bitiminde ise istenmesi halinde ayrımsız yıla büyüklüğünde maaşsız izin verilebilecektir.

KAPAT X

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.net Öğretmenler Sektör Sorumlusu

Share: