YLSY öğrencilerinin yurtdışı eğitim bilimi süreleri yıllık izinde değerlendirilir mi?

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Arama Genel Müdürlüğü 1416 çevrilmiş Yasa Kapsamında yurtdışında terbiye gören öğrencilerin almanak izinlerinin belirlenmesi ile ilgilendiren düşünüm verdi.

Bilindiği için, “1416 az Yabancı Memleketlere Gönderilecek Öğrenci Karşı Kanun” kapsamında Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı tarafından yurtdışına muhtelif tarihlerde efdal lisans ve doktora eğitimi çekmek için burslu mektepli gönderilmektedir.

söz konusu kanun kapsamında yurtdışında lisansüstü eğitimini tamamlayanlar, mecburi bakım yükümlülüklerini namına anlatmak için adlarına gönderildikleri amme kurumlarının ait kadrolarına atanmaktadırlar.

Bu kişilerin yurtdışında lisansüstü yetişek amacıyla geçirdikleri sürelerin hep, memuriyette esbak sayılarak, herhangi bir yılı aynı rütbe ilerlemesine ve seçkin üç yılı tıpkı evre yükselmesine anne olacak şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca, yurtdışında güzeşte bu süreler 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen emek sürelerinin hesabında üstelik dikkate alınmaktadır.

MALİYE BAKANLIĞINA GÖRE BU SÜRELER YILLIK İZİNDE DİKKATE ALINAMAZ !

Aynı kamu kurumu vasıtasıyla 1416 sınırlanmış Yasa uyarınca yurtdışına gönderilerin, bu kapsamda geçirdikleri yetişek sürelerinin almanak cevaz süresinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı hakkında Maliye Bakanlığına düşün sorulmuştur.

Maliye Bakanlığı, 1416 dar Kanunun 21 inci maddesi gereğince faziletkâr lisans ve doktora yazmak amacıyla gidenlerin, yurtdışında geçirdikleri bu sürelerin kazanılmış adalet aylığında değerlendirilmesi gerektiğini, ancak eğitimde geçen sürelerin 154 nolu Büyüklük Memurları Kanunu Umumi Tebliğinde güzeşte “HİZMET SÜRESİ” yerine kabul edilmesi mümkün olmadığından, almanak müsaade süresinin hesabında değerlendirilmemesi gerektiğine müteveccih düşünce vermiştir.

Bu rey doğrultusunda değerlendirildiğinde, YLSY bursiyeri yerine kamu kurumlarına açıktan atanacakların yurtdışında geçirdikleri süreler takkadak kazanılmış adalet aylıklarında değerlendirilecektir. İlgililer çap memuru namına göreve başladıkları tarihten itibaren ayrımsız sene dolması halinde akan yılın yıllık iznini hak edebileceklerdir.

Çetince Doğruca KAPLAN

İŞTE O DÜŞÜN

Share: