Eskimemiş dönemde öğretim yardımcısı istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle alay malay öğretim yardımcısı istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yükseköğretimin güçlü yapısı üniversitelerde akademisyen istihdamında kullanılmamış yöntemleri ve mevzuat değişimini birlikte getirmektedir.

Geçtiğimiz hafta bile öğretim yardımcısı ve araştırma görevlisi istihdamına dair kuralları içeren “Öğretim Üyesi Dışındaki Talim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Giriş Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Üzerine Yönetmelik“te düzenleme yapılarak, öğretim yardımcısı istihdamı iki statüde dört başlığa kullanılmış oldu.

Bunları sırasıyla kısa kısa açıklayarak yeni dönemde öğretim yardımcısı istihdamının şüphesiz bitmeme edeceğini sizlere açıklayalım:

A) Öğretim Yardımcısı (Öğüt Verecek-ALES Muafiyeti Sıfır Alanlar)

Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığı marifetiyle herhangi bir yıl belirlenen fakültede istihdam edilecek spesifik alanlar ile meslek yüksekokullarının ALES’ten muaf olmayan alanlarında öğretim görevlisi istihdamı devam edecektir.

B) Öğretim Yardımcısı (Öğüt Verecek-ALES’ten Muaf Alanlar)

“Akademisyen Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Antre Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Için Talimatname”in “Hususi Şerait” başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında saha düz; “Iz yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu eliyle belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgilendiren lisans mezuniyeti sıfır alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, bildirme bir iki lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında yer az iki yıl deneme sahibi görünmek şartı aranır.” hükmüne bakarak YÖK aracılığıyla 21 civar lisans programı ALES’ten affedilmiş olarak belirlenmişti. (ALES’ten muaf namına belirlenen programlara aksetmek için TIKLAYINIZ.)

Geçtiğimiz hafta yapılan yönetmelik değişikliği ile mezkûr Maddeye belirlenecek eksperlik alanlarının “aracısız ilişkin lisans mezuniyeti bulunmaması” şartına angaje oldu. Bu çerçevede, halihazırda belirlenen kâh programların doğrudan ilgilendiren lisans mezuniyeti bulunduğu için ALES’ten affedilmiş alanların YÖK tarafından baştan belirleneceğini değerlendiriyoruz.

C) Öğretim Görevlisi (Ibret Verecek-Uygulamalı Dersler İçin)

“Akademisyen Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Antre Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Karşı Yönetmelikte Fark Yapılmasına Dair Yönetmelik”te geçtiğimiz hafta yapılan değişiklikle öğretim görevlisi alımlarında eskimemiş bir nazir getirildi.

Bu hükme göre, yer birkaç 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye cemaat lisans mezunlarına ALES merkezi sınav muafiyeti oluşmak suretiyle meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eksperlik alanlarındaki kılgılı dersleri vermek öğretim yardımcısı olma imkanı sağlanmış oldu.

Ayrıca, YÖK yoluyla belirlenecek bu programlara atanacak kişilere sayısal tıpkısı sınırlandırılma üstelik getirilecek. Örneğin, elektrik ön lisans programında kullanışlı atölye derslerini vermek için bu kapsamda sadece bire bir gönül istihdam edilebilecektir.

D) Öğretim Yardımcısı (Uygulamalı Ünite)

Serencam yıllarda özellikle üniversitelerin proje birimleri, uygulayım bilimi alıntı ofisleri, bilgi işlem birimleri, kütüphaneleri ve aut ilgiler kadar yönetsel mekanizmalarda hizmetlerin öneminin artması anılan birimlerde memurların adına kılgısal vahit adına ifade ettiğimiz tedris görevlilerinin istihdamı giderek yaygınlaşmaktadır.

KAPAT X

Kullanılmamış yönetmelikte değişikliğinde bu alım yönteminde rastgele değişikliğe gidilmemiş olup, ALES, yabancı açacak ve bildirme bir iki tezli faziletli lisans mezunu olan kişilerin üniversitelerin yönetsel bakım birimlerinde alımına devam edilecektir.

Share: