Kimler sayrılarevi müdürü kabil?

Afiyet Bakanlığının 25 Mart 2011 günlü Resmi Gazetede yayımlanan görevde itila ve şöhret değişikliği yönetmeliğine ilgili ikinci dosyamızda, görevde yücelme ve san değişikliği kapsamı altına münfail olan unvanlara nasıl nasıp yapıldığı hususu incelenmiştir. Bu çerçevede; şube müdürlükleri ile hastane müdürü kadroları amacıyla açılacak görevde yükselme sınavına kimlerin başvurabileceği hususunda tadilat işlenmiş olup, detaylı izah üzere başlığa tıklayınız.

YÖNETMELİĞİN TANIMLAR MADDESİNE GÖRE, HİZMET SÜRESİNDEN HANGI ANLAŞILMALIDIR?

Hizmet süresi şartı, başvurma son tarihi itibariyle hesaplanacak

Yönetmeliğin 4/h bendinde “bakım süresi” tanımı yapılmıştır. Bu tarif şu şekildedir: “Başvurma hitam tarihi bakımından, 217 az Kanun Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu çekicilik ve kuruluşlarında geçen fiili bakım sürelerini (İşçi statüsü ile arızi personel statüsünde geçirilen hizmetler aut)”

Yukarıdaki tanım mucibince, yalnız fiili hizmet süreleri hesaplanacaktır. Aylıksız cevaz süreleri bu süreye dahil değildir. Antrparantez iş 4/C statüsünde geçirilen süreler hizmet süresine dahil değilken, 4/B’li statüde geçen süreler değerlendirmeye alınacaktır.

Doktora yapanlar, uzman ve tıpkısı düzeydeki görevler ile elan madun görevlere atanabilir

Doktora öğrenimini tüketici personelden, hizmnet süresi ve öğrenim şartını taşıyanlar, eksper yahut aynı düzeydeki görevler ile daha madun görevlere atanabilecektir. Bu konuya ilgili hâkimiyet şu şekildedir: “Bu Yönetmelik kapsamında kâin ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev üzere aranan ve 657 basit Fehamet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine bakarak hesaplanan mecmu bakım süresine topluluk olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla eksper veya benzeri düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

UMUMI ŞARTLAR ARASINDA DÜZ ALAN SİCİL ŞARTI KALDIRILDI

Görevde yükselme sınavına bağımlı olarak atanacaklarda 4 şart aranmaktaydı. Bu şartlardan birisi “Serencam sicil notu müspet olmak kaydıyla sonuç 3 almanak sicil notu ortalaması 76 puandan süfli olmamak” şeklinde idi. Bu yiyecek kaldırılmıştır. Buna göre aranacak genel şartlar hoppadak şu şekilde olacaktır.

a) 657 basit Celal Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde tamlanan hizmet şartlarını sarmak,
b) Bakanlıkta sunma az iki sene çalışmış tevessül etmek,
c) Yapılacak görevde yücelme sınavında kudretli görünmek.

GÖREVDE ITILA KADROLARI

DEPO VE TAMİRHANE MÜDÜRÜ KADROSUNA BAŞVURABİLECEKLER DEĞİŞTİ

Geçmiş düzenlemede takkadak “1) Mühendislik fakültesinin; araba, hayatiyet, hayatiyet-elektronik bölümlerinden çıkışlı olanlar tercih yapılmak kaydıyla, en bir iki 4 yıllık erdemli tahsil mezunlarına”, Depo ve Tamirhane Müdürü kadrosuna başvurabilme hakkı tanınmıştı.

KAPAT X

Kullanılmamış düzenlemede bu bölümlere ek namına, mekatronik ve uran mühendislerine dahi müracaat hakkı verilmiştir. Kullanılmamış hükümranlık şu şekildedir: “Yeryüzü birkaç dört almanak eğitim bilimi veren mühendislik fakültelerinin; makine, mekatronik, endüstri, hareketlilik, cıvıltı-elektronik bölümlerinden kopmak,”

DİSİPLİN ile ÜNSIYET VE MEVZUAT BÖLÜM MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMADA HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI TERCİH EDİLECEK

Esbak yönetmelikte meydan alamayan ancak eskimemiş yönetmelikte kayran alan aranjman şu şekildedir:

“ç) İl Keyif Müdürlüklerinde kâin Sıkı İşleri ile İlgili Bölüm Müdürü ile Hususiyet ve Mevzuat İşleri ile İlgili Yazihane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen ülfet fakültesi mezunu başlamak,
gerekir.”

TERCİHEN TABİP OLMA ŞARTI ARANAN YAZIHANE MÜDÜRLÜKLERİ

Tercihen Ehlihibre Tabip veya Tabip olma şartı aranan idarehane müdürlükleri şu şekildedir:
“İl Esenlik Müdürlüklerinde mevcut;
Ahali Sağlığı (Toplum Sağlığı) Eğitim İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
Yataklı Vagon Otama Hizmetleri İşleri ile İlgili Büro Müdürü,
Amme Yataklı Otama Kurumları İşleri ile İlgili Büro Müdürü,
Hususi Yataklı Vagon Otama Kurumları İşleri ile İlgili Bölüm Müdürü,
Tababet Meslekleri ve Hususi Teşhis Tedavi Merkezleri İşleri İlgili Bölüm Müdürü,
Tababet Meslekleri İşleri İlgili Idarehane Müdürü,
Ayakta Kişileştirme ve Otama ve Özel Teşhis Merkezleri İşleri ile İlgili Ofis Müdürü,
Geçici Hastalıkları İşleri ile İlgili Yazihane Müdürü,
Topluluk Sağlığı İşleri ile İlgili Idarehane Müdürü,
Esenlik Ocakları İşleri ile İlgili Idarehane Müdürü,
Ana Yavru Sağlığı ve Ocak Planlaması İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
Tıbbi Aygıt ve Biyomedikal İşleri ile İlgili Yazihane Müdürü ve
Çevre Sağlığı İşleri ile İlgili Idarehane Müdürü kadroları

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ OFIS MÜDÜRLÜĞÜ

Daha önceki İl afiyet müdürlüklerinde kâin Kavşak ve Diş Sağlığı İşleri ile İlgili Yazihane Müdürü kadrosuna atanabilmek üzere “diş hekimi” olunması araç iken bu araç esnetilmiş ve “Tercihen Diş Doktoru olma” şartı getirilmiştir.

ECZACILIKLA İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İl sağlık müdürlüklerinde kâin Ispençiyari İşleri ile İlgili Idarehane Müdürü ile Eczaneler ve Ecza Depoları İşleri ile İlgili Idarehane Müdürü kadrosuna atanabilmek amacıyla, henüz önceki “Eczacı almak” şeklinde belirlenen araç; “Tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı yahut Eczacı kalkışmak” şeklinde değiştirilmiştir.

KOZMETİK VE İLAÇLA İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İl afiyet müdürlüklerinde mevcut Kozmetik İşleri ile İlgili Ofis Müdürü ile İlaç Üretim Yeri ve Tıbbi Işaret İşleri ile İlgili Idarehane Müdürü kadrosuna atanabilmek amacıyla, tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı, Eczacı, Kimya Mühendisi veya Kimyager olmak gerekmektedir.

CAN KUŞU SAĞLIĞIYLA İLGİLİ OFIS MÜDÜRLÜĞÜ

İl keyif müdürlüklerinde kâin Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili Yazihane Müdürü ile Programlar, Icraat, Can Kuşu Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili Ofis Müdürü kadrosuna atanabilmek için tercihen Otacı, Toplumsal Çalışmacı yahut Ruh Bilimci gelmek gerekmektedir.

ACİL VE FACIA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl esenlik müdürlüklerinde mevcut Ivedi ve Afetlerde Esenlik Hizmeti İşleri ile İlgili Yazihane Müdürü kadrosuna atanabilmek üzere tercihen müstacel tıp uzmanı yahut doktor girmek gerekmektedir.

EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim Bilimi Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için en beş altı lisans veya dört yıllık erdemli meslek mezunu kalkmak gerekmektedir.

SAYRILAREVI BAŞMUALLIM ve BAŞÖĞRETMEN YARDIMCISI KADROSU İÇİN AÇILACAK GÖREVDE ITILA SINAVINA KİMLER BAŞVURACAK

Önceki düzenlemede, şifahane başöğretmen ve başöğretmen yardımcışlığına başvurabilecekler şu şekilde tayin edilmişti: “Sağlık idaresi erdemli okulu mezunu veya asıl eğitimi yönetim ve işletmecilik olan faziletkâr meslek ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği üzerine erdemli lisans yahut doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla medrese yahut dört almanak erdemli okul mezunu doğmak”

Bu tespit değiştirilmiştir. Yıpranmamış tayin şu şekildedir: “Afiyet idaresi faziletli okulu, keyif kurumları yöneticiliği, afiyet kurumları işletmeciliği mezunu yahut asıl eğitimi yönetim ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup sayrılarevi işletmeciliği konusunda erdemli lisans yahut doktora yapmış olanlar tercih yapılmak kaydıyla fakülte veya dört almanak faziletkâr meslek mezunu atılmak”

ŞEFLİĞE BAŞVURABİLMEDE DEĞİŞİKLİK YOK

Elan geçmiş Reis kadrosuna atanabilmek üzere “en bir iki iki yıllık yüksek tahsil mezunu atılmak” şartı getirilmişti. Bu eşya aynen korunmuştur.

EĞİTİM UZMANI, UZMAN, ARAŞTIRMACI, ÇÖZÜMLEYİCİ, AYNİYAT SAYMANI, SAYMAN, MUHASEBECİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, VHKİ, VEZNECI, AMBAR MEMURU, SANTRALCI MEMURU, IŞYAR, DAKTİLOGRAF KADROLARINA MÜRACAAT ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK BULUNMAYAN

25 Mart 2011 günlü Resmi Gazetede yayımlanan yeni görevde itila yönetmeliğinde, başlıkta belirtilen kadrolar amacıyla açıolacak görevde itila sınavına referans şartlarında başkalık yapılmamıştır.

ŞÖHRET DEĞİŞİKLİĞİ KADROLARI

1- Eczacı, uzman otacı, tabip ve diş hekimi kadrolarına, unvan değişikliği sınavı ile değil ad çekme ile nasıp yapılacaktır. bir örnek verecek olursak, kurumsa VHKİ namına etkin tıpkısı personel eczacılığı bitirdiğinde, eğer Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği aracılığıyla gurur içinden VHKİ ahzetmek isterse, işlana çıkılacak lazım şartları haiz personel başvuracak ve bu şahıslar kurayla atanacaktır.

2- Avukat, Mühendis, Mimar, Veteriner Doktor, Riyaziyeci, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Keyif Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Ruh Bilimci, Toplum Bilimci, Içtimai Çalışmacı, Diyet Uzmanı, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Mütercim, Mütercim, Bibliyotekçi, Uygulayımcı, Beceri Ressam, Ressam, Grafiker, Yapımcı, Tıbbi Teknolog, Esenlik Teknikeri, Hemşire, Lavta, Esenlik Memuru, Keyif Teknisyeni, Laborant, Diş Takma Teknisyeni, Sağlık Cenk Memuru, Odyolog, Tekniker, Abla Yardımcısı, İmam, İmam Hatip, Kabadayı, Gemi Adamı, Çekimci unvanlarına ise san değişikliği sınavı ile atama yapılabilecek.

bir örnek verecek olursak, Esenlik Bakanlığında bilgisayar işletmeni namına müteharrik birisi, teknikerlikle ilişkin bir bölümü bitirdiğinde, uygulayımcı kadrosuna, Sağlık Bakanlığı fakat titr değişikliği sınavı açarsa atanabilir.

PUAN EŞİTLİĞİ HALİ

Geçmiş düzenlemede, Görevde yücelme yahut şan değişikliği sınavı sonucunda kudretli olanlar arasından, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç kamer zarfında muvaffakiyet sıralamasına göre duyurulan boş kol sayısı büyüklüğünde tayin yapılacağı düzenlendikten sonradan, puan eşitliği halinde sırasına bakarak hizmet süresi aşkın ve akıbet sicil notu erdemli olan personelin yeğleme edileceği hükme bağlanmıştı.

Kullanılmamış düzenlemeye göre, puanların denk oılması halinde,
a) Yapılacak görevde itila sınavında, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve tayin yapılacak görevin niteliği ile ilişkin konularından alınan puanı faziletkâr olanlara,
b) Hizmet süresi aşkın olanlara,
c) Elan kayırıcı öğrenimi jandarma olanlara,
ç) Kayırıcı tahsil ikmal notu erdemli olanlara,
evleviyet verilecektir.

İKİ ŞÖHRET İÇİN ILIŞIK BENEK

1- Esenlik idaresi erdemli okulu mezunu veya asıl eğitimi yönetim ve işletmecilik olan akademi ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği üstüne yüksek lisans yahut doktora yapmış olanların Hastane Müdürü ve Şifahane Başöğretmen Yardımcılığı kadrolarına başvurmaları halinde tahsil durumu bakımından aldıkları puanlara antrparantez iki puan arttırma edilir.

2- Bilgisayar ve sayım bilimi fakülteleri mezunları ile arz az bir programlama dilini ve iki işletim sistemini mebzul derecede bildiğini belgelendirenlerin Bilgi İşlem ve İstatistik Idarehane Müdürü kadrolarına başvurmaları halinde tahsil durumu bakımından aldıkları puanlara ayrıca iki nokta arttırma edilir.

1999’bile GÖREVDE BULUNANLAR

Talimatname, 18/4/1999’üstelik görevde bulunanlar için iki aranjman yapmıştır.

İlk düzenlemede, 1999 yılında görevde bulunup üstelik, bir gün itibariyle iki veya üç almanak yüksek tahsil mezunu olanlar görevde yükselme yoluyla tayin yapılması uygulamasında dört almanak yükseköğrenim mezunları üzere; lise ve dengi okul mezunları de iki yıllık akademi mezunları kabil değerlendirilecektir.

İkinci düzenmede ise 18/4/1999 tarihinde görevde kâin ortaokul mezunlarının, başka şartları taşımaları kaydıyla Elektronik Beyin İşletmeni, Vukuf Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Işyar, Daktilo ve Sürücü kadrolarına atanabileceği egemenlik altına alınmıştır. Başka şartlardan erek, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Istihzar ve Arama İşletmeni kadrosuna atanabilmek üzere aranan MEB musaddak genişlik beş altı 120 saat sürekli elektronik beyin kullanım belgesidir.k

Share: