Akademik teşvik yönetmeliği yayımlandı, aha detaylar

2015 yılı faaliyetlerine bakarak 2016 yılı Şubat ayından itibaren ödenecek Akademik Isteklendirme Yönetmeliği, 18 Mesafe 2015 günlü Resmi Gazetede yayımlandı

Akademik Teşvik Yönetmeliğinin dayanağı 6564 dar Kanunun 2. maddesidir. Tıklayınız.

18 Mesafe 2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Akademik Heveslendirme Yönetmeliği üzere tıklayınız.

Yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre, akademisyenler 9 anne hareketlilik türü amacıyla nokta alacak. Bu temel cıvıltı türleri şu şekildedir: Proje, Araştırma, Im, Ekincilik, Işporta, Patent, Yöneltme, Manifesto, Ihsan…

her bir elektrik türünde ise zir cümbüş başlığı saha almaktadır. Örneğin Ödül; 1- TÜBA ve TÜBİTAK’tan alınan hediye, 2- Alanında yurtdışı gurur veya kuruluşlardan alınan bergüzar, 3- Alanında yurtiçi amme kurum ve kuruluşlarından alınan ödül, 4- Uluslararası BSE, 5- Millî BSE, 6- Alanından özel gelgel ve kuruluşlarından alınan dürü girmek için 6’evet ayrılmaktadır.

her bir ana cıvıltı türünün alt başlıklarına talimatname ekinde yer verilmiştir. Tıklayınız.

BAŞVURULAR NE ANTLAŞMA OLACAK?

Yönetmeliğin eğreti maddesine göre 2015 yılı faaliyetleri üzere müracaat takvimi 31 Fasıla 2015 tarihine büyüklüğünde açıklanacak.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Akademik teşviğe başvuracak öğretim elemanları car edilecek takvime bakarak kesim, anabilim yahut anasanat dalı başkanlıklarına başvuracak.
Bu birimlerde kurulan dolay tetkik birimleri, başvuruları değerlendirecek ve kararlarını üniversitede kurulan komisyona bildirecek. Komisyonun kararı genel ağ sayfasında yayımlanacak ve bu esmer 5 aktarılma içre senatoya itiraz edilebilecek.
Başvuruların değerlendirilmesi ve hesaplar 15 Şubat tarihine kadar sonuçlandırılacak

REFERANS DEĞERLENDİRMESİNDEKİ BAZI KRİTELER

– Hakemli dergilerde yayımcılık değerlendirmesinde, o yılki sayılar değerlendirmeye alınır. Gelişigüzel kopya üzere ayrı benzeri puanlama yapılır. Yayımı yahut basımı geciken evet bile belgelenmesi yapılamayan sayılar puanlamaya dahil edilmez.

– Kitap, pusula bölümü ve mektup editörlüklerinde ilk güçlük tarihi ana alınır. Benzeri betik için gelişigüzel yıl tekrar puanlama yapılmaz.

– Arsıulusal tebliğlerin puanlanabilmesi amacıyla yurtiçinde yahut yurtdışında mamul olmasına bakılmaksızın toplantılarda bilgelik kurulunda bildirme birkaç ilkokul ecnebi akademisyenin bulunması gerekir.

KAPAT X

– Tıpkı esas faaliyetten dünya rappadak aşkın ödül alınabilir. Bu durumda her bir bergüzar puanlamaya değişik dahil edilir.

– Bire Bir yıl içinde yürütülen aynı projede projenin konusuyla alakalı uluslararası deklarasyon sunulabilir. Sunulan deklerasyon, makale evet dahi kitaba dönüştürülebilir ve bu faaliyetten gönderme ve ödüller alınabilir. Bu kabilinden vaziyetler ayrı ayrı yahut farklı akademik canlılık alanında gene puanlanabilir.

Ayrıksı detaylar için tıklayınız.

Share: