Ehlivukuf ebe ve hemşireleri tazminatları üzere izah

Türkiye Amme Hastaneleri Kurumu, erdemli lisans diplomaları tescil edilen ehlihibre lavta ve hemşirelerin hususi hizmet tazminatlarının 5 nokta artırımlı olarak ödenmesini istedi

Türkiye Amme Hastaneleri Kurumu, uzman oyun ebesi ve hemşirelerle ilgili makro bire bir düşünce verdi.

Başkanlıktan illere gönderilen yazıda, lisansüstü eğitim bilimi diplomaları tescil edilen bilirkişi nine ve hemşilerin özel hizmet tazminatlarının 5 puan artırımlı ödemesini istedi

Idare Hizmetleri Umumi Müdürlüğünün düşünce yazısı üzere tıklayınız.

Share: