4 üniversite 189 personel kabul etmek amacıyla ilana imdi

İstanbul Iş Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi ve 2 sair darülfünun çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel ahzetmek amacıyla ilana artık

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Gelgel İlanı

İstanbul Iş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 128 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 karı 2022

İstanbul Aksiyon Üniversitesi ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Fenerbahçe Üniversitesi Akademisyen ve Elemanı Çalım İlanı

Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 35 akademik personel takanak. Son referans tarihi 28 sülale 2022

Fenerbahçe Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 17 kontratlı personel takanak

İstanbul Uygarlık Üniversitesi 17 kontratlı personel takanak. Sonuç başvuru tarihi 28 ev 2022

Memurlar.net car sayfamıza aksetmek amacıyla tıklayınız

İstanbul Göz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Kurum İlanı

İstanbul Boşluk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 9 akademik personel alacak. Serencam müracaat tarihi 28 aile 2022

Memurlar.net zar sayfamıza ulaşmak için tıklayınız

Share: