Denetmen yardımcısı gelgel ilanı mevzuata peyda aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin 2 Denetmen Yardımcısı çalım ilanı mevzuata meydanda aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin yayımladı İlanda çevre, orman, kültür mühendislikleri ile şehir planlama mezunlarından bile alabileceğini belirtmiştir.

Oysaki 22.02.2007 günlü ve 26442 sınırlanmış Resmi Gazetede yayımlanan “Uray ve Ilişkin Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Grup İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” mağara 12. maddesinin birinci fıkrası “sunma beş altı dört yıllık lisans eğitimi veren ülfet, siyasal bilgiler, ekonomi, işletme, konuşu ve yönetsel bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen elverişsiz içi ve mahdut dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar” şeklinde aynı tahdit koymuştur. Buna göre zar açık mevzuata aykırıdır.

İlan metninde bahsedilen Büyükçekmece Uray Başkanlığı Denetim Kurulu Yönetmeliği için; yukarıda mezkûr Düzgü Kol İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 12. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından (23/05/2019 öncesinde İçişleri Bakanlığı) “makul rey” ahiz zorunluluğu bulunmakta idi. Filvaki elan ilk yönetmeliklerine teknik çağ mezunu ekleyen belediyelerin Yönetmeliğini ilgilendiren Bakanlıklar onaylamamıştır.

Değişik taraftan Teftiş Heyeti Yönetmeliklerinin 700 çevrilmiş Yasa Hükmünde Kararname (KHK)’nin Arızi 1. maddesi göre halen yürürlükte kâin Başvekâlet Teftiş Heyeti Yönetmeliğinin 54. maddesi ile 2018/5 sınırlanmış Oran Denetleme Kurulu Üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 21. maddeleri göre Çap Denetleme Kurulunun “makul görüşünü kabul etme” zorunluluğu bulunmaktadır.

Teftiş kurulu yönetmelikleri uygun tanıdık evcil yönetimler, bu kadrolara atama yazmak üzere 2018/7 Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden Cumhurbaşkanlığından cevaz alınmaktadır. Yerel yönetimler sınav iznine müteakip alımları kendi denetleme kurulu yönetmelikleri gereğince gerçekleştirmektedirler. Bu buut, Evcil Yönetimler Umumi Müdürlüğünce duyurulan “Yerli Yönetimlerin (Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Birlikler) Personel Alımı Rehberi”nde kategorik belirtilmiştir.

Share: