Hem okuyup, hem görevli kabil miyim?

Işyar adına çalışanlar, tıpkısı anda faziletkâr öğrenimlerine bile bitmeme edebilir mi?

Görevlilik aynı heykel hukukudur. Bu statüde çalışanların hakları ve sorumlulukları kanunla düzenlenmiştir.

Tıpkısı memur öncelikli olarak kendisine sunulan görevleri yapmakla zorunludur. 657’nin 11. maddesi şu şekildedir: “Fehamet memurları yasa, nizamname ve yönetmeliklerde tamlanan esaslara uymakla ve ümera vasıtasıyla verilen görevleri adına getirmekle işyar ve görevlerinin iyi ve akıllıcasına yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.”

MESAİ İÇİNDE İZİN KULLANIMI

Tıpkısı memurun düzentileme saatleri süresince izin kullanımı da 657’birlikte biricik bir tane düzenlenmiştir. Memurun yıllık, bahane, çor, maaşsız cevaz kabil hakları bulunmaktadır. Bahane izinleri ortamında ise mevlit, atalık, ahiret yolculuğu kabilinden hallerde verilecek izinler düzenlenmiştir.

657 basit Kanunda, tıpkısı işyar, yükseköğrenimde okuyor diye, verilmesi öngörülen benzeri izin bulunmamaktadır. Bu nedenle birlikte umumi yerine okumak isteyenler, 24 saat esasına bakarak müteharrik memurlukları tercih etmekte (esirgeme güvenlik görevlisi, afiyet personeli vd.), geceleyin çalışmakta, zaman ise okullarına gitmektedir.

BAŞKA BİR İLE TAYİN HAKKI

Mevzuatımızda, eğitim bilimi durumundan ekolojik ortam naklin yapılmasını öngören tıpkı kanuni aranjman bulunmamaktadır. Gâh kurumların, kişi kurumsal nasıp ve ünsüz göçüşmesi yönetmeliklerinde bu yönde hükümler yer almakla alay malay bu haddinden fazla koca benzeri aplikasyon değildir. Bu kurumları iletilmek için tıklayınız.

Yeniden, 2010 yılında çıkarılan 2010/2 dar Başvekâlet Genelgesinin 7. maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları, Izzet Memurlarının Ünsüz Göçüşmesi Yoluyla Atanmalarına Dair Talimatname kapsamında yapacakları tayin işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümlerine akıllıca yerine eş, tahsil ve keyif durumuna dair tayin taleplerinin gerçekleştirilmesine maksimum ilgi göstereceklerdir.” talimatı bulunmasına karşın, amme kurumları bu talimata mukavim dikkat göstermemektedir.

Ancak, hız kararları, kurumların yetişek durumundan ortalık nakil taleplerini değerlendirmeleri yönündedir. Sadece idare mahkemesi özelinde değil, Danıştay’a taşınan davalarda birlikte olumlu kararlar çıkabilmektedir. Fakat bu de çokça etraflı tıpkısı süreçtir. İdare mahkemesi ve Danıştay süreçleri bazen 2 yılı bulabilmektedir.

GÖREVLILIK HAKKI DONDURULABİLİR Mİ?

Eğitimlerine bitmeme edemeyenlerin sunma haddinden fazla sorduğu istifham, görevlilik hakkının dondurulmasıdır. Mevzuatımızda böyle benzeri türe bulunmamaktadır. Ince vukuf üzere tıklayınız.

DEĞERLENDİRME

Memurların şahıs haklarını düzenleyen 657 çevrilmiş Kanunda, eğitim durumundan dünya iş saatleri içre cevaz yahut ayriksi bir ile nakli öngören ayrımsız aranjman bulunmamaktadır. Bu nedenle, görevlilik tercihinde bulunacak adayların, öncelikle okullarının bulunduğu ili tercih etmeleri ve mümkünse yukarıda belirtildiği üzere geceleyin çalışabilecekleri ayrımsız kadroya geçmelerinde yarar bulunmaktadır.

Share: