Akademik isteklendirme puanına itiraz yolu sınırlı mı?

“Akademik Motivasyon Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”nun kararları nihai midir?

Istifham

Vazifeli olduğum üniversitedeki alt kurul marifetiyle bildirme ettiğim ilmî faaliyetler ortada kayran düzlük 30 işporta puanım haksız yere silinmiştir. Puanımda toplamda 30 un altında kaldığı üzere bu yıl akademik motivasyon ödeneğinden yararlanamadım. Tıpkı komisyona ikinci itiraz etmeme karşın benzeri gerekçelerle tekrar reddedildim. Akademik Motivasyon Ödeneği Yönetmeliğine göre bu komisyonun verdiği kararlar stabil. Ego bu konu üzerine ne kurumlara itiraz edebilirim ?

Yanıt

31 Boşluk 2016 tarihli 3 üncü Tekrarlanmış Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 5 inci maddesinde; “Akademik Heveslendirme Aranjman, Bakı ve İtiraz Komisyonu, Ünite Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu yoluyla gönderilen başvuruları ve istimara kararlarını inceler. Muktezi gördüğü hallerde referans sahiplerinden katma vesika ve bilgelik murat edebilir ve/veya birimlerden gelen kararlar üzerinde mübayenet yapabilir. Encümen, hazırladığı karar tutanağını, başvurularla ilgilendiren kıymetlendirme raporunu ve ekinde nokta tablosunu imza altına alır ve nihai kararlarını ilgilendiren araştırmacılara bağlanmış namına yahut elektronik ortamda duyurur. Akademik Heveslendirme Aranjman, Fal ve İtiraz Komisyonu aracılığıyla hazırlanan kıymetlendirme raporunda reddedilen yahut nokta mesabesinde mübayenet yapılan akademik faaliyetlerle ilişik namına açıklama yazılması zorunludur.” hükmü vadi almaktadır.

Bununla alay malay ayrımsız yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında; “Akademik Heveslendirme Düzenleme, Bakı ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı sesli duyuru tarihinden itibaren beş işgünü süresince yazılmış olarak anılan komisyona itiraz edilebilir. Komisyon, yapılan itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren yer geç beş işgünü içerisinde karara bağlar. Akademik Teşvik Düzenleme, Bakı ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.” ifadesi meydan almaktadır.

Yukarıda sıraladığımız bulunan talimatname hükümlerine bakarak değerlendirildiğinde;

1- Yükseköğretim kurumlarında akademik isteklendirme başvuruları ile ilgilendiren yerine kıymetlendirme ve itiraz makamlarının ilgili yönetmeliğe göre “Akademik Heveslendirme Aranjman, Fal ve İtiraz Komisyonu” yerine belirlendiği,

2- Bahis Konusu komite eliyle akademik teşvik puanınızın düşürülmesi ile ilgilendiren kesinlikle gerekçeli namına yazılı açıklama yapılmasının zorunlu olduğu,

3- Alt Kurul tarafınızdan verilecek itiraz kararlarının kesme olmasının yönetmeliğe bakarak kurumiçi düzenlemenin bir karşılığı olduğu, bu kadar durumların değme antlaşma mahkeme kararı denetimine bağımlı olduğu,

4- İtirazınızın reddedilmesinin tarafınıza beyanat tarihinden itibaren sunma geç 2 (iki) ay içerisinde dalavere mahkemesi nezdinde ülkü yoluna gidebileceğinizi,

Değerlendiriyoruz.

Share: